Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Râmnicu Vâlcea în perioada 11 – 17 martie 2023


APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 11 – 17 martie 2023 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Danil Ionescu nr. 55 și Apusului nr 34.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile: Copăcelu, Cetății, Drumul Gării, Ciocănești, Arhitect Nicolae Lupu, Cojocarilor, Macilor și Danil Ionescu.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Bulevardul Dem Rădulescu, Morilor, Râureni, Kalamata și Lespezi.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• a fost igienizată zona de protecție a rezervoarelor Capela, Cetățuia, Râureni, Copăcelu și Petrișor;
• s-au montat hidranți supraterani pe strada Livezi;
• au fost executate lucrări de înlocuire a capacelor și pieselor suport ale căminelor de vane pe strada Fețeni și strada Nichita Stănescu – Bl A36/2;
• a fost ridicată la cota terenului cutia de protecție a hidrantului subteran pe strada 1 Mai;
• au fost curățate, manual si mecanizat, rețelele și căminele de canalizare din zonele Goranu și Râureni precum și Stațiile de pompare ape uzate aferente și a fost curățată rețeaua de canalizare din zona 1 Mai – Aleea Olănești;
• a fost refăcut un racord de canalizare pe strada Petre Bardașu și a fost ridicat la cota ternului un capac de canalizare pe strada Luceafărului – Bl. A21;
• au fost verificate și curățate gurile de scurgere, căminele de canalizare menajeră și colectoarele;
• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: Scuarul Mircea cel Bătrân – Bl. K; strada Nichita Stănescu – Bl. A24/III; strada Henri Coandă – Bl. N6 și Bl. R8 Bis până la Bl. R10; strada General Magheru – Bl. S1 și Bl. S2; strada Matache Temelie – Bl. 73; Bd. Tineretului – Bl. B5 și Bl. A11/2; strada Mihai Eminescu – Bl. B12; strada Calea lui Traian – Bl 7; strada Nicolae Iorga – Bl. A95; strada Doctor Hacman – Bl. 79 și Bl. 31; strada Barajului nr. 34; strada Lucian Blaga – Bl. A33; strada Luceafărului – Bl. A20 și Bl. A21 și strada Antim Ivireanu – Bl. 3.
68 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 68 de apometre, dintre care 61 verificate și înlocuite și s-au efectuat șapte montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate opt lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 15 avize de amplasament.
• Compartimentul comunicare, mass-media al societății Apavil SA