Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Râmnicu Vâlcea


APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 12-18 februarie 2022 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Bâlciului și Aurelian Sacerdoțeanu.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Râureni, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-a igienizat perimetrul rezervorului Copăcelu;
• s-au continuat lucrările de punere în funcțiune a Stației de pompare de pe strada Livezi;
• s-au continuat lucrările de extindere rețea de canalizare pe strada Zăvoieni;
• s-au ridicat la cotă capace cămine de canalizare pe strada Depozitelor;
• s-au executat lucrări de remediere cămine de canalizare deteriorate pe străzile Lucian Blaga și Depozitelor;
• s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat pe strada Kalamata și bulevardul Dem Rădulescu;
• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
• au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Regina Maria – blocul C6, strada George Enescu, strada Mihai Eminescu – blocul B13, strada Morilor, Aleea Panseluțelor – blocul C31, strada Henri Coandă – blocurile N11, N12 și N13, strada Grigore Procopiu – blocul 63, strada I.C. Brătianu – blocul A64, Aleea Trandafirilor – blocul B8; strada Emil Avrămescu – blocul E, Aleea Bradului – blocurile B7 și C5, strada Cerna – blocurile 23, 25 și 27, strada Barajului nr. 9, strada Dacia – blocul Antares, strada Știrbei Vodă, strada Nicolae Iorga – blocurile A25 și A97, Aleea Garoafelor, Splaiul Independenței – blocurile 4 și 9, bulevardul Tineretului – blocurile A12 și B3 și bulevardul Tudor Vladimirescu – blocul O9.
39 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 39 apometre, dintre care 38 verificate și înlocuite și un montaj apometru nou. De asemenea, au fost realizate trei lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 15 avize de amplasament și trei avize tehnice.
Sursă foto: Arhivă
• Compartimentul comunicare, mass-media al societății Apavil SA