Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Râmnicu Vâlcea


APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 4-9 ianuarie 2022 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile I.C. Brătianu, Copăcelu, Apusului și Calea lui Traian.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bulevardul Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Râureni, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-au continuat lucrările de înlocuire rețea de apă potabilă pe strada Calea lui Traian;
• s-au continuat lucrările de extindere rețea de canalizare menajeră pe strada Zăvoieni;
• s-au continuat lucrările de întregire rețea de canalizare menajeră de la strada Lespezi până la strada Kalamata;
• s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat pe străzile Nicolae Iorga, Petrișor și bulevardul Tineretului;
• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
• au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Nicolae Iorga – blocurile A17, A26, A27/1 și A27/2, Aleea Stejarului – blocurile B4 și C4, Aleea Bradului – blocul B7, strada Luceafărului – blocurile A2 și A18, strada I.C. Brătianu – blocul A9, strada Remus Bellu – blocul 01, strada Mihai Eminescu – blocurile B13 și B14, Aleea Gladiolelor – blocul C19, Aleea Zorelelor – blocul C18, strada Aurel Vlaicu nr. 9, strada Petrișor – blocul P5, strada Calea lui Traian – blocurile D2, 901, 31 și O2, strada Salcâmului, strada Ferdinand – blocul 08, strada Lespezi, strada Matei Basarab – blocurile 94 și 95, Aleea Melodiei – blocul N9, strada Decebal – blocul D9, strada Henri Coandă – blocul S3, strada Doctor Hacman – blocul A1, strada Ostroveni – blocul A14, strada Știrbei Vodă – blocul U1 și Teatrul Ariel, Splaiul Independenței – blocul 4 și bulevardul Tineretului – blocurile A16 și A18.
ȘAPTE APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă, au fost montate șapte apometre, dintre care cinci verificate și înlocuite și două montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate două lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite șapte avize de amplasament și un aviz tehnic.
Sursă foto: Arhivă
• Compartimentul comunicare, mass-media al societății Apavil SA