Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Râmnicu Vâlcea


APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 18-24 decembrie 2021 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Regina Maria, Dealul Malului, Știrbei Vodă și Stolniceni.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe strada Zăvoieni.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bulevardul Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Râureni, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-au continuat lucrările de înlocuire rețea de apă potabilă pe strada Calea lui Traian;
• s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat pe străzile Nicolae Bălcescu și Ostroveni;
• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
• au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Remus Bellu – blocurile 6 și 7, Aleea Trandafirilor – blocul B8, strada Priporu nr. 80, Aleea Bradului – blocul C4, strada Mihai Viteazu, strada Mircea Buciu, strada Rapsodiei – blocul D1/7, Aleea Gladiolelor – blocurile C23 și C32, strada Banu Mărăcine, strada Alexandru Budișteanu nr. 3, strada Calea lui Traian – blocurile 12, S16 și S33/1, strada Mircea cel Bătrân – blocul K, strada Gib Mihăescu nr.14, strada Lucian Blaga – blocul A49, strada Nicolae Iorga – blocul A24/3, strada General Magheru – blocul J, strada Doctor Hacman – blocul A4, Aleea Melodiei – blocul P3, strada Aurelian Sacerdoțeanu nr. 24, strada Petrișor – blocul P2 și bulevardul Tineretului – blocul G320.
10 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 10 apometre, dintre care șase verificate și înlocuite și patru montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate cinci lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite trei avize de amplasament și trei avize tehnice.
Sursă foto: Arhivă
Material realizat cu sprijinul Compartimentului de Comunicare, mass-media al Societății Apavil SA