Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Râmnicu Vâlcea


APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 27 noiembrie – 3 decembrie 2021 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Copăcelu, Regina Maria și Straubing intersecție cu Lespezi.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Dan Basarab, Rapsodiei, Ostroveni și Aleea Castanilor.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bulevardul Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-au finalizat lucrările de execuție rețea de apă potabilă și branșamente pe strada Schitul Troianu;
• s-au continuat lucrările de execuție cămin de vane pe rețeaua de alimentare cu apă potabilă de pe strada Calea lui Traian;
• s-au continuat lucrările de înlocuire rețea de apă potabilă pe strada Calea lui Traian;
• s-au continuat lucrările pentru extindere rețea de canalizare pe strada Grădinilor;
• s-a montat piesă suport beton pe strada Ferdinand;
• s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
• au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Kalamata, strada Mihai Eminescu – blocurile C15, B5, B12, strada Ferdinand – blocul 7, strada Colonel Bădescu, strada General Magheru – blocul S3, strada Nicolae Iorga – blocul ANL5, strada Calea lui Traian, strada Henri Coandă – blocurile P4 și S3, strada Eugen Cioranu, strada Știrbei Vodă – blocul U2, Aleea Melodiei – blocul P3, Aleea Narciselor – blocul C24 și bulevardul Dem Rădulescu.
17 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 17 apometre, dintre care 16 verificate și înlocuite și un montaj apometru nou. De asemenea, au fost realizate două lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite opt avize de amplasament și șase avize tehnice.
Sursă foto: Arhivă
Compartimentul comunicare, mass-media al societății Apavil SA