Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Râmnicu Vâlcea


APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 20-26 februarie 2021 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Fețeni, Ferdinand și Splaiul Independenței.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe strada Ferdinand, Câmpului și Nicolae Titulescu.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-a igienizat perimetrul rezervorului Popa Șapcă;
• s-au început lucrările de înlocuire rețea apă potabilă și branșamente pe strada Splaiul Independenței;
• s-a remediat rețea de canalizare menajeră pe strada Calea lui Traian;
• s-a ridicat la cotă cămin de canalizare pe strada Aleea Teilor – Liceul Tehnologic Ferdinand I;
• s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
• au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada strada Nicolae Iorga – blocurile A25, A26 și A93, strada Kalamata, strada Antim Ivireanu, strada Prundului, strada Inătești, strada Poenari, strada Alunului, strada Mitropolit Filaret, strada Octavian Goga, strada Calea lui Traian – blocurile 3, 5, S15, S16, D2 și D3, strada Lucian Blaga – blocul A42/II, strada Ostroveni – blocul A14, strada Luceafărului – blocul A2, strada Mihai Eminescu – blocul C11, strada Aleea Trandafirilor – blocul B9, strada Grigore Procopiu – blocul 17, strada Constantin Brâncuși – blocul M3, strada Aleea Muzicii – blocul R01, bulevardul Pandurilor – blocul A8/I și bulevardul Tineretului – blocul A63.
NOUĂ APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate nouă de apometre, dintre care patru verificate și înlocuite și cinci montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 10 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 28 avize de amplasament și trei avize tehnice.
Sursă foto: Arhivă
Compartimentul comunicare și mass-media al societății Apavil S.A.