Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Râmnicu Vâlcea


APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 3-9 octombrie 2020 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Ostroveni, Buda și Aurelian Sacerdoțeanu.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe strada Dumitru Drăghicescu.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-a asigurat asistență tehnică pe strada Gura Văii;
• s-a igienizat perimetrul rezervorului de apă Copăcelu și al Stației de pompare Râureni;
• s-a înlocuit tronson rețea de canalizare menajeră pe străzile Maior V. Popescu și Mihai Viteazu;
• s-a refăcut cămin de canalizare pe strada Calea lui Traian;
• s-au reașezat plăci suport beton cămine de canalizare pe strada Râureni;
• s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
• au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Kalamata, strada Mihai Viteazu, strada Maior V. Popescu, strada Știrbei Vodă, strada Dacia, strada Digului, strada Lespezi, strada Nichita Stănescu, strada Splaiul Independenței – blocurile 3 și 6, strada Calea lui Traian – blocurile S15, S20, S24, S26 și S31, strada Regina Maria – blocul J, strada Florilor – blocul S38, strada Aleea Bradului – blocul C1, strada Lucian Blaga – blocul A38/III, strada Eugen Ciorăscu – blocul A52, strada Nicolae Iorga – blocul A24/III și bulevardul Tineretului – blocul A9.
12 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă, au fost montate 12 de apometre, dintre care zece verificate și înlocuite și două montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate patru lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite șase avize de amplasament și cinci avize tehnice.
• Biroul de Presă al Apavil SA