Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Râmnicu Vâlcea


APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 19-25 septembrie 2020 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Maior V. Popescu, Dobrogeanu Gherea și Râureni.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Buda, Petre Constantinescu, Dobrogeanu Gherea, General Magheru, Matei Basarab, Depozitelor, Carol I, bulevardul Tineretului și bulevardul Dem Rădulescu.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-au început lucrările de înlocuire branșamente pe strada Splaiul Independenței – blocul 6;
• s-au continuat lucrările de extindere rețea apă potabilă pe strada Livezi;
• s-au executat 20 de branșamente apă potabilă și 20 de racorduri canalizare menajeră pe strada Alunului;
• s-a înlocuit tronson rețea de canalizare menajeră pe Aleea Teilor – blocul C6;
• s-au executat lucrări pentru montarea unei cișmele stradale pe bulevardul Nicolae Bălcescu;
• s-au înlocuit branșamente apă PEHD PN 10 Dn 50 și s-a dezafectat rețeaua de apă potabilă OL 159 pe strada Maior V. Popescu;
• s-a montat capac cămin de canalizare pe strada Nicolae Bălcescu;
• s-a decopertat cămin de canalizare menajeră pe strada Ostroveni;
• s-a curățat rețea de canalizare Dn 300 pe strada Calea lui Traian;
• s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
• au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Lucian Blaga – blocul A42/II, Aleea Melodiei – blocul N9, strada Rapsodiei – blocul SOF 1, strada Henri Coandă, strada Marin Preda – blocul A28/II, strada Kalamata, strada Mihai Viteazu, strada Patriarh Iustinian Marina, bulevardul Tineretului – blocurile A12, A54 și B5, strada Aleea Panseluțelor – blocul C28, strada Mihai Eminescu – blocul B13, strada Gib Mihăescu, strada Aleea Teilor – blocul C6, strada Aleea Stejarului – blocul B0, strada Aleea Garoafelor – blocul C22, strada I. C. Brătianu – blocurile A64 și A65, strada Splaiul Independenței – blocul 3, strada General Magheru – blocul S3, strada Calea lui Traian – blocul D4, strada Constantin Brâncuși – blocul M3, strada Aleea Primăverii – blocul B1 și strada Matei Basarab – blocul 118.
24 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă, au fost montate 24 de apometre, dintre care 20 verificate și înlocuite și patru montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 10 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 24 avize de amplasament și patru avize tehnice.
• Compartimentul comunicare, mass-media al societății Apavil SA