Sf. Gheorghe a patronat, la Prundeni, o sărbătoare de suflet. Biblioteca şi Cartea – în permanentă frăţie


Ziua Bibliotecarului din România şi Ziua Internaţională a Cărţii şi Drepturilor de Autor au fost omagiate, în acest an, la Prundeni, gazdă fiind Biblioteca Publică din localitate. Cu acest prilej, a avut loc o interesantă şi instructivă întrunire profesională a bibliote­carilor publici din judeţul Vâlcea, urmată de o întâlnire cu scriitorii Doru Moţoc şi Ioan Barbu (Râmnicu Vâlcea), conf. univ. dr. Gabriela Rusu Păsărin (Craiova) şi Emil Lungeanu (Bucureşti).

În deschiderea manifestării, primarul Ion Horăscu a făcut prezentarea invitaţilor; s-au trecut în revistă, totodată, bibliotecile din Vâlcea şi numele bibliotecarilor, numiţi de cineva „flăcări vii ai satelor şi oraşelor” sau „adevăraţi plopi aprinşi”. Din partea gazdelor, a fost prezentat un documentar video referitor la dotarea şi activitatea Bibliotecii din Prundeni. A urmat un mesaj din partea preşedintelui filialei vâlcene a Asociaţiei Naţionale a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România, Bogdan Serafim Dobre, adresat tuturor participan­ţilor. Un scurt bilanţ al Programului „Biblio­net – lumea în biblioteca mea” şi un studiu privind impactul computerelor şi noilor tehnologii în bibliotecile vâlcene au fost prezentate, în continuare, de Valentin Sme­descu, reprezentantul Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea. A susţinut, apoi, comunicarea „Biblioteca fără nicio carte, dar cu şi mai multă «carte»”, fundamentată pe importanţa utilizării noilor tehnologii în dezvoltarea serviciilor de bibliotecă. A fost o instruire cu multe noutăţi în domeniu, care a satisfăcut în totul auditoriul.

Partea a doua a întâlnirii profesionale a bibliotecarilor vâlceni a fost rezervată inter­venţiilor scriitorilor invitaţi: conf. univ. dr. Gabriela Rusu-Păsărin (Radio Oltenia Cra­iova), Doru Moţoc, Ioan Barbu şi Emil Lun­geanu (Biblioteca Metropolitană Bucureşti), cărora li s-au alăturat ing. Gheorghe Puiu Răducanu. Tema abordată: „Comunicarea – între raftul bibliotecii şi conceptul de crea­ţie”. Expunerile scriitorilor prezenţi şi inter­ven­ţiile celor din sală au fost condimentate de amintirile comune ale acestora cu cele ale primarului de Prundeni; au fost apre­cia­te la scenă deschisă de către bibliotecarii vâlceni, pentru prima dată prezenţi în nu­măr atât de mare, la o astfel de întâlnire de suflet închinată cărţii şi celor care o ocro­tesc.

Manifestarea de la Prundeni a fost pre­cedată de o expoziţie de carte, organizată în holul bibliotecii comunale Prundeni. Expo­zanţii au fost chiar scriitorii prezenţi la eveniment. Această expoziţie, bogată în cărţi, a fost apreciată ca una dintre cele mai reuşite din ultima vreme.

Participanţii au fost invitaţi de către gazde să viziteze moderna bibliotecă a comunei Prundeni, dotată cu o sală de lectură informatizată, unde calculatoare din noua generaţie sunt conectate la reţeaua „Bibliofil Silver”, precum şi modernul spaţiu în care elevii şcolii primare îşi desfăşoară cursurile, ca şi bobocii de la grădiniţă, ambele locaţii dotate la standard european.

La acest eveniment, au luat parte şi câţiva edili din judeţul Vâlcea, fapt care a constituit un bun prilej pentru infor­mare şi schimb constructiv de idei. În nu­mele acestora, a vorbit în termeni elegiativi, despre comuna Prundeni şi despre eveni­ment – primarul oraşului Ocnele Mari, Petre Iordache.

Ultima parte a întâlnirii a fost rezervată unei prezentări succinte a următorului eveni­ment care se va desfăşura, în parte, şi la Prundeni: SALONUL NAŢIONAL DE LI­TE­RA­TURĂ ŞI ARTĂ „ROTONDA PLOPI­LOR APRINŞI”, ediţia a III-a, care va avea loc în luna mai a acestui an, în perioada 13-17 mai 2013, şi care se va desfăşura la Râm­nicu Vâlcea, în comuna Prundeni şi în mu­nicipiul Drăgăşani, cu participarea a pes­te 50 de scriitori din ţară şi din ţări ale Eu­ro­pei.

Evenimentul s-a încheiat după ora 16.00, când primarul Ion Horăscu şi-a invi­tat oaspeţii la un prânz de socializare şi schimb de idei. Bibliotecarii şi ceilalţi invitaţi au fost transportaţi, spre seară, către ora­şele şi comunele lor, cu mijloace de trans­port puse la dispoziţie de către Primăria Prundeni.