Senatorii, din nou la muncă


Mircea Geoană, preşedintele Senatului, a convocat forul legisla­tiv pentru ziua de luni, 5 septem­brie, în vederea începerii celei de-a doua sesiuni parlamentare a aces­tui an. „În temeiul prevederilor arti­co­lului 66 alineatele (1) şi (3) din Constituţia României, republicată, precum şi ale articolului 80 din Re­gu­lamentul Senatului, cu modifică­rile şi completările ulterioare, se con­voacă Senatul României în a doua sesiune ordinară a anului 2011, în ziua de luni, 5 septembrie 2011. Preşedintele Senatului con­voacă Biroul permanent luni, 5 sep­tembrie 2011, ora 13,00. Grupurile parlamentare se vor întruni luni, 5 septembrie 2011, ora 14,00. Sena­tul, convocat în a doua sesiune ordinară a anului 2011, se va întruni în plen, luni, 5 septembrie, ora 15,00, la sediul din Palatul Parla­mentului”, se arată într-un comu­nicat remis de către Senat.