„Infrastructură şi legislaţie clară pentru turism”


Vladoiu-Aurel• deputatul Vlădoiu spune că România nu mai poate pierde, an de an, venituri din turism

Nu cu mult timp în urmă, Uniunea Social – Liberală a lansat propria viziune privind turismul românesc. Dacă, în ediţia de ieri, deputatul vâl­cean Aurel Vlădoiu a prezentat starea actuală a turismului, astăzi venim cu precizări din măsurile propuse în viziunea USL privind turismul. „În primul rând, este nevoie de dezvol­ta­rea infrastructurii, dar şi de o legislaţie clară, care sa cuprinde elemente pre­cum: legislaţia cu privire la pregătirea profesională şi învăţământul de spe­cialitate; legislaţia privind activitatea de autorizare şi control; legislaţia pri­vind facilităţile fiscale pentru inves­ti­ţiile în turism şi politica tarifară; legis­laţia privind parteneriatele publice-pri­vate în domeniul promovării turistice pe plan extern. În plus, trebuie făcute facilităţi fiscale pentru investitorii în turism. Ca măsuri imediate, USL propune: scutirea de impozit pe profit pe o perioadă de 3 ani pentru investiţii noi în cluburi de turism (hoteluri, spa, agrement, restaurante); scutirea de impozit pe profit pe o perioadă de 3 ani pentru parcuri tematice, de distracţie şi echitaţie; scutirea de impozit pe profit pe o perioadă de 5 ani pentru investiţii în turismul balnear; scutirea de impozit pe profitul rein­vestit, cu condiţia efectuării de inves­tiţii pentru îmbunătăţirea structurii de cazare, alimentaţie publică, agrement, porturi turistice şi parcuri de distracţie. De asemenea, trebuie crescute taxele şi impozitele pentru structurile hote­liere privatizate şi nefolosite sau răscumpărarea de către stat a struc­turilor hoteliere privatizate şi lăsate în paragină”, a declarat deputatul Vlădoiu.