ȘEDINȚĂ ORDINARĂ la Primăria Râmnicului.
24 de puncte pe ordinea de zi


Joi, 28 iulie 2022, cu începere de la ora 10.00, consilierii locali ai Râmnicului sunt chemați pentru ședința ordinară aferentă lunii care se încheie. Întâlnirea se va desfășura în sala de ședințe a Primăriei Râmnicului și are 24 de puncte pe ordinea de zi, desfășurătorul complet fiind următorul:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general consolidat al municipiului Râmnicu Vâlcea la data de 30.06.2022.
2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listelor de investiții pe anul 2022
3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului unității de învățământ cu personalitate juridică „Creșa Râmnicu Vâlcea” pentru anul 2022.
4.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2022.
5.Proiect de hotărâre privind aprobare „Strategie privind infrastructura de educație timpurie a municipiului Râmnicu Vâlcea 2022-2030”.
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului „Construire creșă mică în cartierul Ostroveni” și a cheltuielilor aferente acestuia.
7.Proiect de hotărâre privind modificarea alineatului 2 al articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 156/2021 referitoare la aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 30.000.000 lei, așa cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 125/2022.
8.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 66/28.02.2022 referitoare la aprobarea Calendarului Evenimentelor Cultural – Artistice pentru anul 2022 și a bugetului estimat organizării acestora.
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de Colaborare, organizarea festivalului „VISArt – Vâlcea International Street Art Festival”, în perioada 26 august – 4 septembrie 2022, în colaborare cu Asociația Ataraxia și suportarea de la bugetul local a sumei necesare desfășurării acestuia.
10.Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a unui imobil-teren în suprafață de 924 m.p.
11.Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a unui imobil-teren în suprafață de 99 m.p.
12.Proiect de hotărâre privind acceptarea donației unui imobil-teren cu destinația de drum public – strada Schitul Troianu.
13.Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea a unui spațiu situat în str. Carol I, nr. 19.
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z. și R.L.U. „Construire spălătorie auto, împrejmuire teren și amenajare acces; amplasament Municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Ghioceilor, nr. 1B”, inițiatori Costea Sorin și Costea Mariana.
15.Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de valabilitate a documentației de urbanism PUZ și RLU – Zona Centrală a municipiului Râmnicu Vâlcea, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 160 din 31.08.2015.
16.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z și R.L.U – Plan Urbanistic Zonal Nicolae Bălcescu municipiul Râmnicu Vâlcea, bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 71 prov., inițiator Romeo Impex Com SRL.
17.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z. și R.L.U. – Schimbarea încadrării funcționale, amplasament Municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Căzănești, nr. 207 și str. Govorei, nr.1, inițiatori S.C. Antares Gas S.R.L și S.C. Kimavill SRL.
18.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism „P.U.Z. și R.L.U. – Ansamblu imobile de locuințe colective și funcțiuni complementare, str. Ion Creangă, nr. 31, municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, inițiator Florin Cioacă „Vila Noastră” SRL.
19.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu „Locuință unifamilială P+1E+2Er, cu spații pentru farmacie și cabinet medical la parter și împrejmuire parțială – strada Ion Referendaru nr. 2A, Râmnicu Vâlcea” inițiator Drăghici Silviu – Ionuț.
20.Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului nr. 30187 din 08.07.2022 întocmit de Comisia de selecție pentru selecția a 3 (trei) poziții de membru în Consiliul de Administrație la societatea Centrul de Afaceri Flandra SA și mandatarea reprezentantului municipiului în Adunarea Generală a Acționarilor de la această societate.
21.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Direcției de Asistență Socială.
22.Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind evaluarea activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, în perioada ianuarie – iunie 2022.
23.Proiect de hotărâre privind achiziționarea unor servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare în materie penală/civilă pentru funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
24.Întrebări, interpelări și informări.
• Material realizat cu sprijinul Biroului de presă al Primăriei Râmnicu Vâlcea