ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ la Primăria Râmnicului. Se încearcă aprobarea SF-ului pentru amenajarea parcului pe Dealul Capela


Așa cum vă informam anterior, în ședința ordinară a Consiliului Local Râmnicu Vâlcea de la finalul lunii iunie mai multe puncte aflate atunci pe ordinea de zi nu au putut fi supuse votului din cauza unor clinciuri politice. Consilierii opoziției au refuzat, într-o comisie în care aveau majoritate, să își exprime avizul favorabil asupra unor proiecte de hotărâre care urmau să intre pe ordinea de zi a ședinței ordinare. Astfel, aceste proiecte nu au mai putut fi supuse votului. Printre cele mai bine de zece proiecte care nu au mai fost dezbătute în ședința ordinară s-au aflat și cele care prevedeau „Aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții «Amenajare pădure – parc Dealul Capela – suprafața de fond forestier extravilan»”, respectiv „Suplimentarea numărului de locuri destinate încadrării de asistenți personali și acordării de indemnizații lunare persoanelor cu handicap grav din municipiul Râmnicu Vâlcea”.
Marți, 4 iulie 2023, cu începere de la ora 10.00, consilierii locali ai Primăriei Râmnicului sunt convocați pentru o ședință extraordinară în care se vor regăsi proiectele care nu au putut fi dezbătute, dar și altele. Pe ordinea de zi a «extraordinarei» de marți figurează 21 de puncte.

Ordinea de zi a ședinței extraordinare din 4 iulie

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe anul 2023.
2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Teatrul Municipal „Ariel” pentru anul 2023.
3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Direcției Administrării Domeniului Public pentru anul 2023.
4.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2023.
5.Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr. 2 și nr. 3, aprobate prin articolul 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 156/2021 referitoare la aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 30.000.000 lei.
6.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 21.000 lei, de la bugetul local, pentru premierea elevilor și profesorilor îndrumători, participanți la concursul „Prietenii Pompierilor”, etapa națională, în perioada 3-7 iulie 2023, organizat de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „General Magheru” al județului Vâlcea, în Municipiul Râmnicu Vâlcea.
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare pădure – parc Dealul Capela – suprafața de fond forestier extravilan”.
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației Tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare Grădinița Dumbrava Minunată”.
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației Tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Racorduri imobile la infrastructura subterană Netcity în zona Ostroveni, municipiul Râmnicu Vâlcea”.
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Parc Mircea cel Bătrân în Municipiul Râmnicu Vâlcea”.
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico-economici și punerea la dispoziție a terenului pentru obiectivul de investiție „Lucrări de reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială Mihai Eminescu”.
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Devizului General actualizat pentru obiectivul de investiții „Amenajare trecere la nivel linie CF cu dale elastice la strada Drumul Gării”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Devizului General estimativ actualizat al obiectivului de investiții „Extindere rețea de gaze naturale în municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați conform Devizului General, actualizat, pentru obiectivul de investiții „Amenajare locuințe sociale zona Ostroveni”.
15.Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a luciului de apă al Lacului Nord pentru activități de agrement nautic.
16.Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Râmnicu Vâlcea cu Județul Vâlcea și Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul”, în vederea înființării unei filiale a Bibliotecii Județene „Antim Ivireanul”, în cartierul Căzănești al municipiului Râmnicu Vâlcea, în incinta imobilului-construcție „Școala cu clasele I-IV nr. 12 Căzănești – clădire școală”.
17.Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului distinct pentru gestionarea deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale aplicabil pe raza Municipiului Râmnicu Vâlcea.
18.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea nr. 288/30.09.2009 privind aprobarea tarifului de depozitare pentru Depozitul de deșeuri Fețeni și constituirea garanției financiare.
19.Proiect de hotărâre privind suplimentarea numărului de locuri destinate încadrării de asistenți personali și acordării de indemnizații lunare persoanelor cu handicap grav din municipiul Râmnicu Vâlcea.
20.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, începând cu 1 august 2023.
21.Întrebări, interpelări și informări.