Se caută țapi ispășitori în problema absorbției fondurilor europene


• premierul Boc îi scoate „basma curată” pe miniştri şi aruncă vina asupra autorităţilor locale
vladoiu_aurel3• deputatul Vlădoiu afirmă că adevărata rată de atragere a banilor UE este de doar 3%

În urmă cu ceva vreme, Emil Boc a cerut miniştrilor, în cadrul Comi­te­tului interministerial pentru monito­ri­za­rea absorbţiei fondurilor comuni­tare, să aplice sancţiuni beneficiarilor care nu-şi respectă termenele. „Nu este exclus ca, în cadrul programelor cu fonduri europene, să existe și probleme la beneficiari, în înde­pli­ni­rea obligațiilor asumate prin contract. Până să ajungă la beneficiari, Gu­ver­nul trebuie să răspundă pentru lipsa de rezultate de la nivel de mi­nis­tere.  Același Boc le ceruse miniștrilor, pentru această săptămână, întoc­mi­rea unor rapoarte în care să explice dezastrul în atragerea fondurilor europene. În loc să se discute aceste rapoarte, Boc a ales să schimbe dis­cuția, căutând țapii ispășitori la ni­ve­lul beneficiarilor”, declară deputatul social-democrat Aurel Vlădoiu. În opinia parlamentarului vâlcean, schim­barea de optică a premierul Boc arată următoarele: „Situația este dezastruoasă, iar Guvernul trebuie să plece din fruntea ţării. Altfel, se mer­ge pe o non-soluție care să pro­te­jeze miniștri, ceea ce este aberant. Emil Boc nu are pic de autoritate în Guvern! Pur și simplu, îi este frică să le spună ceva miniștrilor vinovați, pen­tru că aceștia nu răspund în fața lui, ci a preşedintelui Băsescu. Îi ve­de cineva pe Anca Boagiu, Traian Igaș sau Elena Udrea să îi dea ex­pli­cații lui Boc?”, a mai spus Vlădoiu.

Insistând asupra acestui subiect important pentru ţara noastră, parla­mentarul PSD a afirmat că Guvernul trebuie să răspundă pentru lipsa totală de transparență, atât în ceea ce privește contractele cu fonduri europene, cât și în cazul raportărilor finale făcute de instituții. „Președin­tele CE vorbește, în scrisoarea trimi­să lui Boc, de o rată de atragere a fondurilor europene de 3%. Guvernul susține, în schimb, că România a avut o rată de absorbție de 12-13%.  Undeva este o eroare sau cineva min­te! Şi este greu de crezut că gre­șelile și minciunile pot veni de la ni­velul Comisiei Europene… În con­di­ții­le în care Guvernul are antece­den­te – raportarea de date false privind deficitul bugetar, către Eurostat – ne putem da seama că, din nou, Emil Boc minte”, a conchis deputatul Vlădoiu.

Promisiuni de la Mari-Jean Marinescu pentru 2014-2020

Prezent la Vâlcea, europarla­men­­tarul Mari-Jean Marinescu a afir­mat – în antiteză cu deputatul vâl­cean Vlădoiu – că România este pe drumul cel bun. „Multe proiecte pe fon­duri europene au fost pierdute în pe­rioada 2007-2008, atunci când de-abia se creau instituţiile care se ocu­pau cu absorbţia fondurilor euro­pe­ne. De ce nu spun  cei din Opoziţie ce rată de absorbţie era atunci? Cred că sub 1%… Problema nu stă la de­pu­­nerea proiectelor, ci la imple­men­tarea acestora. Problema absorbţiei stă – deci –în sarcina beneficiarilor”, a afirmat europarlamentarul PDL. Acesta a mai spus, conform infor­ma­ţiilor pe care le are din postura de pre­şedinte al grupului de lucru al Par­tidului Popular European privind bu­ge­tele, că banii europeni pentru Ro­mâ­nia vor fi mai mulţi din 2014 până-n 2020 decât în perioada 2007- 2013. „Mai mult decât atât: regiunea care va administra bine bugetul venit de la Comisia Europeană poate primi un bonus financiar. O propunere care este pe cale de-a fi aprobată ne poa­te ajuta şi pe noi, astfel că rata de cofi­nanţare poate creşte, iar acest lucru poate sprijini România să plă­tească mai puţin la împrumutul luat de la Fondul Monetar Internaţional”, a conchis Marinescu.