Scurt istoric al Dealului Capela (2)


dealul_Capela1Cercetătorul Petre Drăgoescu ne oferă varianta proprie referitoare la Boul de piatră: „Pe Dealul Capela, vor fi stat sanctuarele coloniştilor romani, întrucât de la unii dintre aceştia a rămas până azi o nămetenie de piatră de o formă curioasă pe care localnicii o numesc Boul de piatră, ştearsă asemănare a unui animal sfânt”. În aceeaşi carte, la pagina opt, autorul ne mai spune: „În timpul ocupaţiei austriece, se întemeiază o mănăstire a franciscanilor, aceştia au clădit pe dealul Râmnicului o capelă de unde numele de azi al dealului” (Petre Drăgoescu, Râmnicul Vâlcii, Editura Ramuri, Craiova, 1944, p.4 şi 8).

Încercăm să vă oferim câteva infor­maţii interesante în legătură şi cu toponi­mul Capela şi începem cu explicaţiile date de câteva dicţionare şi enciclopedii: „Capela- bisericuţă (la catolici) paraclis, mică biserică (în cimitir), din paraclis făcut-a capelă luterană (din literatura italiană) CAPPEELLA”.

Lucian Predescu ne oferă varianta următoare: „Capela de la Râmnic (Vâlcea) lângă oraş, cu ruinele unei bisericuţe catolice – la locul Boul de Piatră, resturi dintr-un altar roman”.

După aceste succinte lămuriri, să încercăm prezentarea toponimului Capela şi din punct de vedere istorico-geografic: „Dealul Capela, din partea apuseană a oraşului, şiu-a luat numele de la o capelă catolică, clădită pe acest deal” O altă explicaţie o găsim în revista „Arhivele Olteniei” în articolul „Descrierea şi proiectele de fortificaţie din Oltenia întocmite de inginerul maior I.C. Weiss din 1731”: „În crochiu se văd: la nord, mănăstirea şi reşedinţa episcopală cu fortificaţia, la sud, oraşul, la răsărit, Oltul şi munţii, la apus, un deal în vârful căruia era o capelă. Cu siguranţă, era vorba de Dealul Capela”. Descrierea se găseşte mai detaliat în „Academia Română, MSSC, Manuscris german, 1997, 64.

O informaţie destul de interesantă, pe care trebuie să o luăm în consideraţie ne-o oferă „Geneaologia familiei Cape­llea­nu 1745-1902”: „Oraşul Râmnicul Vâlcea face parte din România Mică (Oltenia). El se află situat între apa Oltului la răsărit şi-un deal mare la apus, care se numeşte Capela, aceas­tă denumire vine de acolo că pe tim­pul când România Mică se afla sub do­mi­naţia Austriei, la capul acestui deal în partea despre Episcopia de astăzi a Râmnicului sau Noului Se­ve­rin, se fondase o mică biserică pentru cultul creştinilor apuseni (catolici). Această biserică care, cu timpul, a dispărut, poporul o numea Capella Nemţească şi de-acolo a rămas numele dealului Capella”.

În concluzie, credem că informaţia înscrisă în acest text poate i luată în con­si­deraţie şi coroborată cu cele prezen­tate în „Revista Olteniei” nr. 37-38/1928, putem fi siguri că denumirea provine de la Capela Franciscană, care se mai afla pe deal şi după anul 1731.

Dealul Capela, pe la jumătatea seco­lului al XIX-lea nu era practicabil  decât pentru picior şi numai în zona cunoscută sub numele Moşia Capela – Vatra Episcopiei, aşa cum este prezentată în planul Râmnicului din anul 1857.

A fost o vreme, când pe creasta dea­lu­­lui se putea circula cu carele cu boi, care transportau lemne de foc pentru locuitorii oraşului. Spre finele secolului XIX, s-a trecut la împădurirea Capelei cu brazi.

În „Situaţia judeţului Vâlcea espu­să Consiliului General cu ocazia deschideri sesiunei ordinare din anul 1898, în care prefectul Alexandru Crâs­na­ru spunea la capitolul „Starea econo­mică a comunelor urbane şi a plaselor din judeţ la pagina 7”: „… Comuna a contactat un împrumut de 500.000 lei din care se fac următoarele îmbună­tăţiri… În fine, Ministerul Domenilor a aprobat plantarea cu brazi a dealului Capela”.
CONTINUARE…