Scrisoare Deschisă către membrii Partidului Național Liberal (3)


Acțiunile politice ale USL din ulti­ma lună au reușit performanța unei izolări profunde și pe termen lung a României pe plan internațional și în special în cadrul UE. Liderii noștri au ajuns să se comporte față de colegii și partenerii noștri europeni în stilul lui Vadim Tudor, al unui naționalism rudi­mentar și izolaționist, care nu are ce căuta în PNL. Uniunea Europeană este o colectivitate de valori, principii și politici care sunt comune și sunt apărate împreună – UE nu înseamnă numai banul contribuabilului german și olandez pentru agricultorii români sau pentru autostrăzi care nu se mai ter­mină, sau numai dreptul românilor de a circula și muncii liber peste tot. În­seam­nă în primul rând respect pentru valorile, principiile și practicile comune, consolidate și validate în cei peste 50 de ani de existență a Uniunii și care au dus la prosperitate, libertate și demo­cra­ție pentru toate țările membre. Fără respectarea acestora este imposibilă apărarea și promovarea intereselor legitime ale României, lucru care este posibil numai într-un cadru consensual și de respect reciproc – astăzi Ro­mâ­nia nu mai este respectată aproape de loc și de nimeni.

Nu vreau să înțelegeți din această scrisoare că sunt pro-PDL sau pro-Tra­ian Băsescu – aceștia au o mare răs­pundere pentru ceea ce s-a întâm­plat în aceste zile, contribuind cu mult spor la spirala infernală a politicii de ti­pul „sunt la putere și fac ce vreau”. PSD, PNL, PDL, UDMR  sunt aproape identice din punct de vedere al mo­du­lui de a face politică, a mecanismelor interne de luare a deciziei, a tipului de politician promovat. Acest model pro­fund nociv se referă strict la cum se cucerește și se păstrează guvernarea pentru a fi transformată în putere abso­lută și pentru a o utiliza în vede­rea obținerii a cât mai multe beneficii personale. Mijloacele utilizate pentru aceste scopuri sunt urmărirea exclu­sivă a interesului personal, cinismul, ipocrizia, promovarea incompetenților, politizarea oricărei instituții publice, de la Avocatul Poporului, la directorul șco­lii din Ghioroiu. Principiile, valorile, programele, promovarea interesului public, promovarea libertății, a unei societăți bazate pe merit, nu mai contează aproape deloc. Partidele, inclusiv PNL, au devenit alianțe de gru­puri de interese, mecanisme de par­­venire socială și economică,  de control social și economic al sectorului public, chiar și al celui privat, pentru a ob­ține cât mai multe avantaje personale.

Această scrisoare deschisă este în primul rând un protest împotriva acestui model de a practica politica, model care în ultimele săptămâni au ajuns la o culme a ipocriziei și cinis­mului, pe care nu o credeam posibilă și cu efecte devastatoare pentru Ro­mânia pe termen lung. Nu sunt deloc un idealist și cred că nu este totul pierdut, – sunt convins că „rinoceri­zarea” politicii a ajuns să ne afecteze direct viața de zi cu zi și că trebuie acționat acum și aici. De aceea vă invit să reflectați la tot ceea ce s-a în­tâm­plat, să refuzați ideile date prezentate de-a gata de liderii partidului sau de mass-me­dia, să meditați la ceea ce s-ar putea face și cum, ca să revenim la princi­piile și valorile liberale. Putem face acest lucru împreună – a fi liberal, a fi patriot, înseamnă să acționezi pe baza principiilor enunțate la început, a valorilor și politicilor acceptate la nivel european, singurele care pot garanta prosperitatea, libertatea și democrația țării noastre. A venit timpul să dezba­tem și să acționăm consecvent și fără teamă în acest sens. A venit momentul să ieșim din dihotomia pro sau contra lui Traian Băsescu, să reconstruim un adevărat partid liberal, pentru noi, pentru copiii noștri și pentru România.