RoȘtire


Există patru comune în Vâlcea – Ghioroiu, Stăneşti, Runcu, Titeşti – în care accesul la serviciile medicale furnizate de către un medic de familie se face cu greutate. Situația este generată de faptul că, în aceste localități, nu există cabinete medicale aflate în relație contractuală cu instituția noastră. Casa de Asigurări de Sănătate Vâlcea a depus toate eforturile pentru rezolvarea acestei probleme, fiind declanșate procedurile legale pentru înființarea unor puncte de lucru în aceste localități ale unor cabinete medicale din zonele limitrofe.
• Alin VOICULEȚ, directorul general al CAS Vâlcea