PROMOVAREA ANTREPRENORIATULUI PENTRU CREŞTEREA GRADULUI DE OCUPARE ÎN MEDIUL RURAL


antetAprilie 2010

“PROMOVAREA ANTREPRENORIATULUI PENTRU CREŞTEREA GRADULUI DE OCUPARE ÎN MEDIUL RURAL”

01 septembrie 2010 – 31 august 2013

Camera de Comerţ şi Industrie Vâlcea, partener în cadrul consorţiului de proiect, implementează acest proiect alături de: Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Caraş-Severin, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Alba, SC B’Art Consulting, Asociaţia Timix, Asociaţia Tradition Group, Asociaţia Ţara Vinului, INFOR Consorzio Interaziendale Per La Formazione – Italia, SAA Scuola di Amministrazione Aziendale – Italia.

Cui ne adresăm?

– şomeri

– şomeri tineri (16 – 24 ani)

– persoane ocupate în agricultura de subzistenţă

– manageri din mediul rural

Obiectivul general al proiectului este acela de a contribui la creşterea gradului de ocupare în mediul rural prin promovarea culturii antreprenoriale şi crearea condiţiilor pentru dezvoltarea de afaceri profitabile şi sustenabile. 

Obiective specifice:

– promovarea şi diseminarea conceptului de antreprenoriat rural;

– exploatarea potenţialului antreprenorial local şi creşterea numărului de antreprenori;

– formare/pregatire antreprenorială şi managerială pentru înfiinţarea şi gestionarea unei afaceri;

– facilitarea accesului antreprenorilor la finanţări bancare şi la fonduri europene şi guvernamentale destinate demarării sau dezvoltării afacerilor;

– promovarea pe cale electronică a noilor societăţi comerciale, a parteneriatelor şi ideilor de afaceri;

– furnizarea de consultanţă directă şi online;

– îmbunătăţirea statutului economic al persoanelor din mediul rural prin creşterea gradului de ocupare în activităţi non-agricole;

– crearea de reţele business to business formale şi informale, care să favorizeze atât schimbul de experienţă la nivel naţional şi transnaţional, cât şi încheierea de parteneriate comerciale;

– promovarea şi transmiterea la nivelul antreprenorilor a exemplelor de bune practici şi ideilor de succes de la nivel internaţional

Informaţii suplimentare:

Irina RĂDULESCU – Asistent coordonator – Camera de Comerţ şi Industrie Vâlcea

tel. 0250/733449, fax 0250/732836, E-mail: cppvl@ccivl.ro

Web: www.ccivl.ro; www.fseromania.ro

Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Programul Operaţional Sectorial

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Investeşte în oameni!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Investeşte în oameni! Axa Prioritară 5 “Promovarea măsurilor active de ocupare” 

Domeniul Major de Intervenţie 5.2 “Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă” 

Titlul proiectului: “Promovarea antreprenoriatului pentru creşterea gradului de ocupare în mediul rural” 

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/83/5.2/S/54202