Proiect normativ pentru modificarea structurii MFP şi ANAF (2)


b. Aparatul propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală:

• reducerea cu 46 posturi urmare a preluării numărului de posturi al Direcţiei generale de control financiar din aparatul propriu al ANAF la aparatul propriu al MFP;

• includerea Direcţiei Corpul de control ca direcţie subordonată Direcţiei generale de integritate, având în vedere următoarele:

– activitatea acestei direcţii este complementară sferei de atribuţii care vor  reveni Direcţiei generale de integritate, respectiv de control intern şi anticorupţie în organele fiscale, cât şi pentru constituirea unei structuri organizatorice unitare care să desfăşoare o activitate eficientă şi eficace;

– se plasează nivelul de coordonare a problemelor de integritate şi control intern la nivelul Direcţiei generale de integritate şi se reduce în acest fel numărul de raportări directe către preşedinte;

– se creează premisele pentru coordonarea unitară, pe verticală, a serviciilor similare (cu atribuţii de control intern şi anticorupţie) de la nivelul Autorităţii Naţionale a Vămilor şi Gărzii Financiare;

• înfiinţarea Direcţiei generale de strategie, reformă şi cooperare internaţională care va asigura suportul necesar implementării si monitorizării centralizate a măsurilor strategice de reformă care au loc la nivelul ANAF şi va constitui motorul principal al schimbărilor multiple şi de amploare care vor avea loc în perioada următoare la nivelul instituţiei, ţinând cont de Memorandumul cu tema „Programul multianual de modernizare a administraţiei fiscale” (semnat la 18 aprilie 2012), precum şi de proiectul de modernizare a administraţiei fiscale aflat în curs de negociere cu Banca Mondială. Noua direcţie generală va prelua activitatea Direcţiei de cooperare internaţională care se desfiinţează, precum şi activitatea de planificare strategică de la actuala Direcţie generală de planificare strategică şi monitorizare a realizării creanţelor bugetare care se va reorganiza în Direcţia generală de planificare şi monitorizare a realizării creanţelor bugetare. De asemenea, noua direcţie generală va sprijini dezvoltarea funcţiei de control intern/managerial la nivelul agenţiei, precum şi funcţia de analiză a proceselor de activitate;

• organizarea cabinetului vicepreşedintelui ANAF care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor, înfiinţat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Ministerului Economiei şi Finanţelor, în vederea asigurării consilierii şi a coordonării la nivel managerial a activităţii complexe din cadrul sistemului vamal;

• redistribuirea a 55 de posturi de la aparatul propriu al ANAF şi direcţiile generale ale finanţelor publice subordonate acesteia, la Garda Financiară, în vederea punerii în aplicare a sentinţelor judecătoreşti definitive sau irevocabile, cu soluţie de anulare a actelor administrative de eliberare din funcţie şi de reîncadrare a salariaţilor pe posturile deţinute anterior, care au caracter executoriu, dat fiind numărul insuficient de posturi vacante, necesare în acest scop.

De asemenea, au fost publicate şi Nota de fundamentare şi anexele proiectului de act legislativ.

*

Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi trimise la adresa: publicinfo@mfinante.ro.