„Prin modificarea Legii 540 se vrea protejarea rău-platnicilor”


• declară Grigore Răban, președinte CARP Râmnicu Vâlcea, referindu-se la aprobarea modificării statutului CAR-urilor de către Guvern
 

La ședința de Guvern de săptă­mâna aceasta, unul din punctele incluse pentru dezbatere a vizat proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 540/2002 pri­vind casele de ajutor reciproc ale pen­sio­narilor cu modificările și comple­tă­rile ulterioare. Proiectul de lege a fost adoptat de Guvern și prevede posibili­tatea caselor de ajutor reciproc ale pen­sionarilor de a încheia contracte de împrumut care constituie titlu exe­cu­­toriu, iar în cazul neexecutării obli­ga­ției, părțile să stabilească alte ter­me­ne de plată, un termen de grație sau/și termene de plată eșalonate. Vestea aprobării unei astfel de legi nu a fost primită bine de către preșe­din­tele CAR Pensionari Râmnicu Vâlcea, Grigore Răban: „Nu vor decât să pro­te­jeze rău-platnicii. Ar trebui să lase Legea 540 așa cum a fost ea adop­tată de la bun început. Oamenii o cu­nosc deja și nu cred că era nevoie acum de o metodă de a încurca acti­vi­­tatea caselor de ajutor reciproc. Omul când s-a angajat să facă un îm­pru­mut a luat multe lucruri în calcul. Legea are un cadru, iar fiecare casă de ajutor reciproc are un statut pro­priu după care funcționează. Cred că cei care au avut această idee nu au co­rectat activitatea CAR-urilor, ci au alterat-o. Vor să facă ce au făcut cu agri­­cultura? Vor să desființeze și acti­vitățile ce merg bine? Au terminat cu să­­nătatea, educația și au ajuns la CAR-uri? Îi găsi mila de pensionari!! În plus, cum fac o astfel de propunere fără să ne consulte?”