Primatul problemelor economice şi sociale, la Mamaia


Timp de două zile, staţiunea Mamaia de pe litoralul Mării Negre, va fi gazda unei serii de acţiuni politice organizate atât separat de către Partidul Social Democrat şi Partidul Naţional Liberal, cât şi împreună, ca partenere ale alianţei USL. La lucrările acţiunilor programate vor participa preşedintele Organizaţiei Judeţene Vâlcea a PSD, dr. ing. Ion Cîlea, în calitatea sa de membru al Comitetului Executiv Naţional al Partidului Social Democrat, alţi membri ai Biroului Permanent Judeţean, precum şi parlamentarii social-democraţi.

Vineri, 30 august, în prima zi a reu­niunii, va avea loc şedinţa Comitetului Executiv Naţional, în cadrul căreia ur­mează să se realizeze o temeinică analiză a deciziilor politice şi reflectarea acestora în efectele economice ale activităţii guvernamentale. Acesta va fi, de altfel, momentul de vârf al acţiunilor de când reprezentanţii structurilor de pu­tere şi administraţie din ţară, respectiv pre­şedinţii Consiliilor Judeţene, vor avea ocazia să aducă în atenţie problemele şi dificultăţile cu care se confruntă, să pro­pună soluţii pentru redresarea situaţiilor dificile din unele sectoare şi să formu­leze solicitări de sprijin pentru sur­mon­tarea unor greutăţi care le depăşesc pu­te­rea şi capacitatea de rezolvare. În acest scop, în calitatea sa de preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, şi de cel mai bun cunoscător al stărilor reale de lucruri din judeţ, Ion Cîlea a for­mu­lat o listă de priorităţi care să fie aduse la cunoştinţa miniştrilor şi celorlalţi factori de decizie, printre acestea nu­mă­rându-se susţinerea financiară de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Minis­terul Turismului pentru achitarea ariera­telor şi asigurarea necesarului de fonduri în vederea finalizării lucrărilor la ame­na­jările turistice montane de la – Obârşia Lotrului. Un subiect de extremă impor­tan­ţă pe care preşedintele Ion Cîlea îl va supune atenţiei directe a primului mi­nistru Victor Ponta se referă la sincopele care continuă să se producă în gestio­na­rea problemelor acute din perioada de in­solvenţă în care se află Societatea OLTCHIM Rm. Vâlcea. De asemenea, un capitol special este dedicat dificul­tă­ţilor, mai ales de natură financiară, în realizarea programului judeţean de in­frastructură, cu accent pe reabilitarea drumurilor, executarea şi extinderea sis­temelor de alimentare cu apă realizate pe baza OUG nr.28/2013. Pe aceeaşi listă s-au mai adăugat activarea şi apro­barea proiectelor de Hotărâre de Guvern transmise de Consiliul Judeţean Vâlcea în prima parte a acestui an, precum şi reiterarea solicitărilor adresate anterior Ministerului Finanţelor Publice, Minis­te­rului Mediului şi Schimbărilor Climatice, Ministerului Economiei, precum şi altor ministere şi instituţii centrale ale statului.