Primăria oferă detalii despre reabilitarea podului peste râul Olt


Proiectul „Reabilitare pod peste râul Olt” este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013; Axa prioritara 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere; Domeniul Major de Intervenție 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbana face parte din lista de rezervă a Planului Integrat de Dezvoltare Urbana a Municipiului Rm. Vâlcea, aprobata prin HCL nr. 288 din 31.10.2011. Proiectul are ca obiectiv specific reabilitarea podului existent peste râul Olt prin intervenții la elementele de construcție, pentru îmbunătățirea calității infrastructurii de transport urbane și desfășurarea traficului rutier în condiții de siguranță. Lucrările constau în: Executarea unei placi de suprabetonare pe podul principal și pe viaductele de acces, cu refacerea completă a grinzilor de parapet; Repararea zonelor degradate ale tablierului, grinzilor si consolei de trotuar; Precomprimarea adiționala a podului principal; Executarea hidroizolației podului principal și a viaductelor de acces, inclusiv calea pe pod; Înlocuirea dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatație cu dispozitive moderne, durabile, etanșe, amplasate numai pe culee, înlocuirea gurilor de scurgere; Repararea culeelor si pilelor podului principal si a viaductelor de acces. De asemenea, se vor realiza marcarea si semnalizarea rutiera specifica. Valoarea totala a proiectului: 21.744.739,06 lei. Asistența financiară nerambursabilă solicitată: 21.309.844,28 lei. Durata de implementare a proiectului: 26 luni de la data semnării Contractului de Finanțare. În data de 30.05.2013 a fost semnat Contractul de Finanțare aferent proiectului, între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia și Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea.