Primăria bifează succesul de la Zilele Imnului


radulescu_romeo4La finalul manifestărilor cir­cum­scri­­se Zilei Imnului Naţional, 27-31 iu­lie 2011, doresc să mulţumesc pentru implicare şi să felicit următoarele insti­tuţii şi societăţi: Asociaţia Judeţeană „Sportul pentru Toţi”, Asociaţia Film Ro­mânia, Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul”, Centrul Judeţean pentru Con­servarea şi Promovarea Culturii Tra­diţionale Vâlcea, „Chez Marie” – Ceai şi Artă, Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret, Filarmonica „Ion Du­mi­trescu”, Forumul Cultural al Râm­ni­cului, Fundaţia Culturală „Sf. Antim Ivi­reanul”, Instituţia Prefectului Vâlcea, Mu­zeul Judeţean „Aurelian Sacerdo­ţea­nu”, Palatul Copiilor, Serviciul Ju­deţean Vâlcea al Arhivelor Naţionale, Şcoala de Belle Arte Râmnicu Vâlcea, Şcoala Populară de Artă, Teatrul „An­ton Pann”, Teatrul Municipal „Ariel” şi Uniunea Artiştilor Plastici – filiala Vâlcea.

De asemenea, apreciez efortul finan­ciar al sponsorilor, ca şi pe cel al co­mercianţilor din zona desfăşurării ma­ni­festărilor, care, însumate, au scu­tit bugetul local de importante chel­tu­ieli.

Concertele care au avut loc pe sce­na de pe Splaiul Independenţei s-au bucurat de o mare audienţă în rân­dul tuturor categoriilor de iubitori ai mu­zicii din Râmnic datorită organizării deo­sebite făcute de Asociaţia Cultu­rală Mileniul III.

Buna reuşită a complexul de mani­fes­tări a venit şi din colaborarea efi­ci­entă pe care am avut-o cu Inspec­to­ratul de Poliţie al Municipiului Râmnicu Vâlcea, Inspectoratul de Poliţie Vâl­cea, Biroul Siguranţă Rutieră, Ins­pec­toratul Judeţean de Jandarmi, In­s­pec­to­ratul pentru Situaţii de Urgenţă „Ge­neral Gheorghe Magheru”, Poliţia Lo­cală şi Serviciul Judeţean de Am­bu­lanţă.

Succesul întregului eveniment s-a da­torat şi parteneriatului media în­che­iat cu TVR, Radio România Actualităţi, Radio România Cultural, Radio Ro­mâ­nia Internaţional, Agerpres, Kiss FM şi Etno TV, ca şi promovării intense a pro­gramului manifestărilor pe majo­rita­tea canalelor media locale şi difuzării ma­nifestărilor pe posturile de tele­vi­ziune locale VTV, Etalon şi Vâlcea 1.

Doresc mai ales să-mi exprim bucuria pentru faptul că zeci de mii de râmniceni, dar şi turişti din afara oraşului, au luat parte în acest sfârşit de iulie la toate manifestările dedicate Imnului Naţional şi s-au bucurat, într-un mod civilizat şi responsabil, de evenimentele pregătite, răsplătind astfel eforturile tuturor organizatorilor.

Vă mulţumesc!

Romeo Rădulescu,