Cercetașii vâlceni, la a 5-a Jamboree


cercetasiRoJAM 2011 reprezintă cea de-a cincea Jamboree Națională a Cerce­ta­șilor României, la 75 de ani de la ultimul astfel de eveniment organizat în țară. Vor participa peste 900 de participanți și peste 150 de voluntari în staff, din peste 35 de orașe din țară și străinătate. La eveniment participă și repre­zen­tanții Centrului local „Mircea cel Bătrân”, cu un contingent de 39 de cercetași din care 14 temerari (11 – 14 ani), 18 exploratori (15 – 19 ani) și șapte adulți – lideri însoțitori și membri în staff. Locația aleasă pentru a V-a Jamboree este un platou de 10 ha situat în apropierea orașului Săliște, Sibiu, iar perioada de desf­ășurare: 11 – 21 august a.c.  Campul Jamboreei este împărţit în campuri  ce poartă numele provinciilor  istorice ale României, dar nici un cercetaş participant la acest mare eveniment nu va campa în provincia din care provine, unul din obiectivele reuniunii fiind  şi schimbul intercultural, cunoaşterea tradiţiilorşi obiceiurilor din fiecare parte a ţării. Cercetaşii din Râmnicu Vâlcea vor campa în subcampul Dobrogea. Liderii însoţitori sunt şi membri ai staffului. Astfel trei dintre aceştia  vor coordona subcampul Oltenia, alţi trei  vor organiza atelierul de radioamatorism  şi vor instala în camp echipamente de emisie-recepţie pe unde scurte (US) şi ultrascurte(UUS). Cu ocazia acestui eveniment va fi activat indicativul special YP22RSJ (Romanian Scouts Jamboree). La jam­boree participă şi cercetaşi din străinătate din Spania, Franţa,  Germania, Re­publica Cehă, Republica Moldova şi Izrael, aceasta din urmă fiind repre­zen­ta­tă de un contingent al Asociaţiei Cercetaşilor Druzi (membră a Federaţiei Cer­cetaşilor din Izrael) copiii şi tinerii cercetaşi din aceasta ţară, mai vechi prieteni ai vâlcenilor, fiind pentru două zile,  înainte de plecarea în camp, oas­pe­ţii cercetaşilor din Râmnicu Vâlcea. Tema principală a Jamboreei este dez­vol­tarea durabilă, o ”dezvoltare care răspunde nevoilor prezentului fără a com­promite capacitatea generaţiilor viitoare de a răspunde nevoilor lor”. Astfel, RoJAM îşi propune să realizeze un echilibru între cele trei domenii: social, eco­logic și economic (o dezvoltare “vitabilă, viabilă şi echitabilă”).