Pregătiri intense pentru Ziua Imnului Naţional


Cosmin-Constantinescu1Sub conducerea viceprimarului Cosmin Constanti­nes­cu, miercuri dimineaţa a avut loc la Primăria municipiului o primă rundă de discuţii între conducerea municipalităţii şi instituţii din domeniul cultural având ca temă creionarea programului manifestărilor dedicate Zilei Imnului Naţional din acest an. Ca prime concluzii desprinse din această întâlnire, s-a stabilit ca evenimentele să se desfăşoare pe durata de 3 zile, în perioada 29-31 iulie (adică vineri, sâmbătă şi duminică), principalele puncte de atracţie fiind Târgul Meşterilor Populari din Parcul Zăvoi, trei concerte – de muzică populară, pop şi rock – pe Splaiul Inde­pen­denţei, un concert în aer liber al Filarmonicii ”Ion Du­mi­trescu” avându-l drept invitat pe tenorul Costel Busuioc, o Noapte Albă a muzeelor, o şedinţă solemnă a Consiliului Local Municipal, mai multe momente artistice găzduite de Biblioteca Judeţeană ”Antim Ivireanul”, inaugurarea lucr­ă­rilor de artă monumentală produse în Tabăra Naţională de Sculptură în Marmură ce se află în acest moment în plină desfăşurare, precum şi tradiţionala procesiune solemnă din ziua de 29 iulie, pe traseul Primăria municipiului – Parcul Zăvoi. La şedinţa de la Primăria municipiului au fost invitaţi reprezentanţi din partea mai multor instituţii sau asociaţii culturale, printre care Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale, Filarmonica ”Ion Dumitrescu”, Teatrul ”Anton Pann”, Teatrul Municipal ”Ariel”, Muzeul Judeţean ”Au­relian Sacerdoţeanu”, Centrul Judeţean pentru Conser­va­rea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea, Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Na­ţional, Biblioteca Judeţeană ”Antim Ivireanul”, Uniunea Ar­tiştilor Plastici – filiala Vâlcea, Forumul Cultural al Râm­nicului, Fundaţia Culturală ”Sf. Antim Ivireanul”, Şcoala Populară de Artă şi Palatul Copiilor.