Pompierii militari, de pază în cele 88 de secţii de votare


Cele 88 de secţii de votare din 17 localităţi vâlcene vor avea asigurată paza, în ziua alegerilor, pe 10 iunie, de către pompierii mili­tari ai Inspectoratului Teritorial pen­tru Situaţii de Urgenţă. Pentru aces­te misiuni, conducerea inspec­to­ra­tului a stabilit un număr de 136 ca­dre. Localităţile în care aceştia îşi vor desfăşura activitatea sunt: Râmnicu Vâlcea, Călimăneşti, Amă­­răşti, Buneşti, Creţeni, Frân­ceşti, Galicea, Glăvile, Goleşti, Gră­diş­tea, Guşoieni,  Mădulari, Milcoiu, Muereasca, N. Bălcescu, Pietrari şi Şuşani. Pe lângă personalul care va asigura protecţia, mai mulţi inspectori, din cadrul Inspecţiei de Prevenire, au în desfăşurare o ac­ţiu­ne de verificare a secţiilor de vo­tare din judeţ, urmărindu-se respec­tarea măsurilor de apărare împo­tri­va incendiilor, atât premergător des­­­făşurării alegerilor cât şi în timpul acestora.