„Plata TVA la încasare este o extraordinară gură de oxigen”


vladoiu_aurel3• declară deputatul Aurel Vlădoiu

Guvernul doreşte să propună în negocierile cu FMI următoarele mă­suri economice: plata TVA la încasa­rea facturii pentru firmele care au o cifră de afaceri de până în 500.000 de euro, doar dacă plăţile se fac prin intermediul sistemului bancar; creş­te­rea deductibilităţii cheltuielilor de cercetare şi dezvoltare de la 20% la 50%, pentru a încuraja investiţiile inovative şi dezvoltarea de locuri de muncă în industrii cu valoare adău­gată mare; eliminarea contribuţiilor de asigurări sociale la fondul de pensii, sănătate, şomaj pentru toţi angajatorii care angajează persoane aflate în şomaj cu vârsta de până în 25 de ani sau peste 55 de ani, timp de un an, cu condiţia păstrării pe post pentru încă un an; scutirea de la plata penalităţilor pentru societăţile comerciale aflate în dificultăţi finan­ciare temporare, dacă îşi achită obli­gaţiile către stat în perioada 1 sep­tembrie 2012 – 31 decembrie 2012; asigurarea cadrului legislativ necesar pentru ca decontarea TVA să fie eligibilă pentru ONG-urile, fundaţiile, instituţiile care nu sunt plătitoare de TVA, în cazul proiectelor finanţate din fonduri europene. „Asupra acestor măsuri s-a ajuns la un acord de principiu, urmând ca, după vizita delegaţiei Fondului Monetar Interna­ţional şi a Comisiei Europene, să devină oficiale”, declară deputatul vâlcean Aurel Vlădoiu.