Pentru obținerea unor produse alimentare prin PNDR 2020, A fost prelungită sesiunea de primire a proiectelor


Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunță prelungirea sesiunii de primire a proiectelor de investiții în proce­sarea și marketingul produselor agricole, în vederea obținerii de pro­duse neagricole, prin inter­me­diul schemei GBER aferentă submăsurii 4.2 din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, până la 30 noiembrie 2017, ora 16.00.
Alocarea financiară, dispo­nibilă în sesiunea din acest an, pentru schema GBER aferentă sM 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produ­selor agricole” este de 70 de milioane de euro. Până în prezent, AFIR a primit on-line 28 de cereri de finanțare în valoare totală nerambursabilă de peste 26 de milioane de euro.
Dintre investițiile eligibile prin schema GBER, amintim fabricarea produselor de panificație, a îngheţatei şi a sorbetului, dar și fabricarea unor băuturi, cum ar fi berea artizanală. Valoarea finanțării este de maximum 2,5 milioane de euro/ proiect în funcție de tipul de beneficiar și de specificul investiției.
Sprijinul acordat pentru procesarea secundară a produselor agricole în vederea obținerii de produse neagricole, prin schema GBER aferentă sM 4.2, este de până la 50% nerambursabil și este corelat cu tipul întreprinderii, tipul investiției și zona de dezvoltare regională în care este amplasată investiția. Pragul de calitate lunar, stabilit pentru luna noiembrie 2017, este de 15 puncte.
Depunerea cererilor de finanțare se face on-line pe pagina oficială a Agenției, www.afir.info, până la termenul limită al sesiunii, 30 noiembrie 2017, ora 16.00. Toți cei interesați să depună cereri de finanțare prin schema GBER aferentă sM 4.2 pot consulta gratuit Ghidul solicitantului și anexele aferente pe site-ul AFIR, la secțiunea „Investiții PNDR”. Informații oferite de către Alina Păunoiu (foto), director OJFIR Vâlcea.