Pe cine am propus, pe cine susţinem? (2)


La celălalt pol, al oamenilor politici cu experienţă şi expertiză, îl avem pe Aurel Vlădoiu, care m-a impresionat, aşa cum s-a întâmplat şi cu 4 ani în urmă, prin soliditatea proiectului, a platformei clare şi cuprinzătoare cu care iese în în­tâm­pinarea alegătorilor săi din Colegiul pen­tru Camera Deputaţilor din zona Horezu.

Tot pe experienţă şi probitate politică ne bazăm şi în cazul deputatului Vasile Bleotu care a demonstrat şi în legisla­turile anterioare că are forţa, talentul şi price­perea de a-i reprezenta în conti­nuare pe drăgăşeneni în Camera Depu­taţilor. Foarte mult a cântărit în balanţa opţiunii noastre şi faptul că, la alegerile legislative din 2008, Vasile Bleotu şi-a sur­clasat adversarii cu 57,58% ceea ce confirmă aderenţa sa puternică la electorat.

După părerea mea, cu o moralitate limpede şi verticalitate politică a intrat în competiţia electorală de la 9 decembrie şi domnul Traian Dobrinescu. Am apre­ciat şi apreciez la domnia sa originali­tatea şi francheţea dialogului cu oamenii, respectul pentru interlocutori şi solidari­tatea bazată pe sinceritate. Sensibili­tatea spirituală şi implicarea, de-a lungul anilor, în viaţa culturală a judeţului şi-au pus o frumoasă amprentă asupra personalităţii sale integrate în sfera cea mai înaltă a intelectualităţii vâlcene.

Peste pragul procentului major a trecut la scrutinul parlamentar precedent şi actualul candidat al UNPR, Constantin Mazilu, însă nu neapărat această victorie a fost motivul de a-l desemna pretendent la un loc în Camera Deputaţilor. Domnia sa a dovedit, în cei 4 ani, că este cu adevărat foarte aproape de oameni, că are o alonjă managerială de invidiat şi, mai presus de toate, că este statornic preocupat de viaţa semenilor şi de problemele sociale.

Voi încheia acest traseu al opiniilor personale cu amicul meu Cristian Buican pentru care am aprecieri speciale nu numai din perspectiva alegerilor, cât mai ales pe seama relaţiilor politice în coor­donarea USL la nivelul judeţului Vâlcea. Nu pot să nu-i apreciez calităţile de om şi decident politic, contrazicându-i pe cei care au alte păreri. Amândoi am lăsat de-o parte frustrările, împreună am sta­bilit o strategie coerentă de organizare şi funcţionare a USL Vâlcea şi tot împreună acţionăm pentru atingerea obiectivelor politice şi electorale care ne-au unit.

Toţi deopotrivă avem determinarea şi responsabilitatea consolidării încre­derii oamenilor în USL, în actuala şi viitoarea guvernare, în Parlament, iar pe cale de consecinţă, în victoria binelui, în creşterea economică şi progresul social la care românii au tot dreptul să aspire.