Pe cine am propus, pe cine susţinem? (1)


Cilea_fericitAtunci când am depus la Biroul Electoral Judeţean candidaturile pentru alegerile parlamentare, am plecat din start cu câteva atuuri pe care nu le au celelalte formaţiuni politice, primul dintre acestea fiind determinat de opţiunile electoratului faţă de USL care, după cum se ştie, gravitează în jurul a 60%. La nivelul judeţului Vâlcea, însă, mizăm pe un procent sensibil mai ridicat care va însemna câştigarea integrală a celor 9 locuri de senatori şi deputaţi.

Al doilea atu ne este oferit de faptul că USL Vâlcea e singura filială din ţară care intră în bătălia alegerilor parla­men­tare de la 9 decembrie cu propuneri de candidaţi exclusiv locali fără nominalizări de la centru.

Noi, adică toţi liderii organizaţiilor jude­ţene din alianţă, am făcut o rigu­roasă selecţie şi, prin urmare, putem spune că venim în competiţie cu oameni cunoscuţi, apreciaţi şi de mare calibru politic. Cine sunt ei? Nu voi da exemple, ci îi voi nominaliza pe toţi.

Pentru Camera Superioară – Senat venim în faţa electoratului vâlcean cu trei personalităţi care, împreună, constituie o echipă redutabilă de candidaţi şi viitori senatori. Aceştia sunt: ing. Laurenţiu Coca, conf.univ. Adrănel Cotescu şi omul de afaceri Dan Niţu.

Vom continua să mergem în Colegiul Senatorial nr.1 cu ing. Laurenţiu Coca a cărui autoritate şi prestanţă politică s-au consolidat frumos în actualul mandat când a manifestat o excelentă abordare a problemelor economice şi sociale din colegiu şi din judeţ în Forul Legislativ al ţării, demersuri care l-au situat în topul celor mai activi senatori. Laurenţiu a rămas acelaşi om entuziast, sensibil la greutăţile semenilor şi permanent luptă­tor în sprijinul cetăţenilor, păstrându-şi cu aceeaşi vigoare alura şi mentalitatea de învingător.

În ceea ce îl priveşte pe conf. univ. Adrănel Cotescu, mărturisesc că am fost plăcut surprins, ori de câte ori i-am cerut sprijinul, de generozitatea sa, de aple­carea cu sensibilitate şi omenie asupra chestiunilor din judeţul său natal pe care i le-am adus la cunoştinţă. I-am apreciat, de asemenea, receptivitatea, solicitu­dinea şi profesionalismul cu care a primit fiecare cerere de ajutor din partea mea în numele vâlcenilor, dovedind astfel un patriotism local de excepţie.

Foarte bine am reuşit să-l cunosc şi pe ing. Dan Niţu şi să-i apreciez promptitudinea în acordarea de ajutor dezinteresat, faptul, confirmat în repeta­te rânduri, de a nu considera că ideile sale sunt cele mai bune acceptând şi pă­rerile altora şi, nu în ultimul rând, senti­mentul de mândrie locală demonstrat prin iniţiativele personale pentru dezvol­tarea economică a judeţului.

Cu propuneri temeinic analizate şi stabilite de comun acord am venit şi pentru Camera Deputaţilor. Din cele 6 locuri eligibile, 3 candidaturi revin Orga­ni­zaţiei Judeţene a PSD, 2 – PNL şi 1 – UNPR. Voi începe nominalizările cu cel mai tânăr, Constantin (Costi) Rădulescu, la care apreciez în mod deosebit grija şi preocuparea pentru oamenii de toate vârstele, atenţia acordată fiecăruia, im­par­ţialitatea, forţa de convingere şi de atragere a tinerilor în jurul său şi, peste toate acestea, respectul pentru cuvântul dat. De 18 ani este permanent lângă noi în­de­plinind importante funcţii adminis­tra­tive şi politice, dar în acelaşi timp o fost o lungă perioadă vicepreşedinte al tinere­tului social-democrat din România, toate acestea convertindu-se într-o experienţă greu de egalat.
CONTINUARE…