Patru afaceriști vâlceni vor fi declarați cetățeni de onoare ai Râmnicului într-o ședință-maraton cu 27 de puncte


Joi, 29 august, consilierii locali sunt așteptați în sala de ședințe a Primăriei Râmnicu Vâlcea pentru întâlnirea ordinară aferentă lunii care urmează să se încheie. Proiectul ordinii de zi a ședinței de joi conține 27 de puncte, după cum urmează:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului Tehnic pentru obiectivul „Modernizarea stațiilor de îmbarcare/debarcare, echiparea mijloacelor de transport în comun și dezvoltarea unui centru utilat cu un sistem de management al traficului general în Municipiul Râmnicu Vâlcea”, cod SMIS 129361 – inițiator primarul municipiului.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului „Modernizarea stațiilor de îmbarcare/debarcare, echiparea mijloacelor de transport în comun și dezvoltarea unui centru utilat cu un sistem de management al traficului general în Municipiul Râmnicu Vâlcea”, cod SMIS 129361 și a cheltuielilor aferente acestuia – inițiator primarul municipiului.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului „Alinierea parcului ETA la cerințele dezvoltării durabile”, cod SMIS 128142 și a cheltuielilor aferente acestuia – inițiator primarul municipiului.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor biletelor și abonamentelor Filarmonicii „Ion Dumitrescu” Râmnicu Vâlcea – inițiator primarul municipiului.
5.Proiect de hotărâre privind ajustarea taxei speciale de salubrizare în cazul prestațiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract din municipiul Râmnicu Vâlcea – inițiator primarul municipiului.
6.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2019 – inițiator primarul municipiului.
7.Proiect de hotărâre privind efectuarea unei plăți – inițiator primarul municipiului.
8.Proiect de hotărâre privind desființarea serviciului social „Centru de servicii terapeutice pentru copilul cu autism Mara”, aflat în subordinea Direcției de Asistență Socială Râmnicu Vâlcea – inițiator primarul municipiului.
9.Proiect de hotărâre privind vânzarea spațiului situat la parterul blocului 113, strada Matei Basarab nr. 28 – inițiator primarul municipiului.
10.Proiect de hotărâre privind vânzarea spațiului situat la parterul blocului 15, Calea lui Traian nr. 183 – inițiator primarul municipiului.
11.Proiect de hotărâre privind efectuarea unui schimb de imobile terenuri – inițiator primarul municipiului.
12.Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a unor imobile-construcții situate în Calea lui Traian nr. 195-197, în vederea obținerii autorizației de desființare – inițiator primarul municipiului.
13.Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Construire bază sportivă TIP 1, sat Goranu, punctul „Islaz Goranu”, municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea” – inițiator primarul municipiului.
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism „Modificare PUZ și RLU – Zona Centrală – Prelungire bulevardul Tineretului Râmnicu Vâlcea” – inițiator primarul municipiului.
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism „PUZ și RLU – Amplasare imobil locuințe colective D+P+3E, jud. Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, strada Ostroveni nr. 86”, beneficiar Dumitrescu Imobiliare SRL – inițiator primarul municipiului.
16.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism „PUD – Construire pensiune cu regim de înălțime S+P+1E, foișor, împrejmuire și amplasare firmă luminoasă – strada Câmpului 18 A, Râmnicu Vâlcea”, beneficiar SC LOVAGRO SRL – inițiator primarul municipiului.
17.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenție în vederea creșterii performanțelor energetice a blocurilor de locuințe și a indicatorilor tehnico-economici pentru 29 de blocuri din Municipiul Râmnicu Vâlcea – inițiator primarul municipiului.
18.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiție „Reabilitare imobil strada G-ral Magheru nr. 25” – inițiator primarul municipiului.
19.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiție „Amenajare cimitir public Râureni” – inițiator primarul municipiului.
20.Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de „Cetățean de Onoare” doamnei Maria Tudor – inițiator primarul municipiului.
21.Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de „Cetățean de Onoare” domnului Constantin Boromiz – inițiator primarul municipiului.
22.Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de „Cetățean de Onoare” doamnei Dorina Mutu și domnului Dan Mutu – inițiator primarul municipiului.
23.Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului municipiului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „APA VÂLCEA” să aprobe modificarea și completarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației, precum și mandatarea Președintelui Asociației să semneze în numele și pe seama Municipiului Râmnicu Vâlcea actele adiționale – inițiator primarul municipiului.
24.Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentanților municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea ETA SA pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al societății – inițiator primarul municipiului.
25.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Direcției de Asistență Socială pentru anul 2019 – inițiator primarul municipiului.
26.Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizației lunare de care beneficiază membrii Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea – inițiator primarul municipiului.
27.Întrebări, interpelări și răspunsuri.