Parlamentarul Ion Cristinel Marian ne-a informat: „De la 1 septembrie, prezenţa deputaţilor va fi înregistrată electronic”


Sesiunea parlamentară vii­toare, care va începe de la 1 sep­tembrie 2015, va aduce o schim­bare importantă în Ca­mera Deputaţilor. Conform spu­selor parlamentarului vâlcean Ion Cristinel Marian, deputaţii îşi vor înregistra prezenţa la lucră­rile Camerei în mod electronic, printr-o semnătură digitală care va marca ora exactă la care deputatul în cauză îşi face pre­zenţa. „De la 1 septembrie, odată cu începerea viitoarei se­siuni parlamentare, prezenţa în Camera Deputaţilor va fi înre­gis­trată în mod electronic. Din câte am înţeles, este vorba despre un desktop, similar cu ceea ce exis­tă şi în Parlamentul European. Atunci când va ajunge la lucrări, deputatul va semna acolo, iar dispozitivul respectiv va reţine in­clusiv ora exactă la care aces­ta a ajuns la Cameră. Cred că introducerea acestui sistem re­pre­zintă un lucru bun, întrucât va pu­tea fi urmărită mult mai îndea­proa­pe prezenţa aleşilor româ­nilor în Camera Deputa­ţilor”, ne-a declarat Ion Cristinel Ma­rian, reprezentantul Cole­giu­lui Drăgă­şani în Parlamentul României.