Oportunități de dezvoltare profesională a personalului APDD, prin participarea la traininguri internaționale organizate în cadrul proiectului în domeniul Educației Adulților ,,European Training 2”