Oportunitate pentru tineri:
S-A DESCHIS PROGRAMUL DE INTERNSHIP al Guvernului României


Programul Oficial de Internship al Guvernului României va continua și în acest an, 150 de stagiari având șansa de a activa în instituțiile administrației publice centrale, în perioada 3 iulie – 31 august 2023.
Tinerii interesați de această oportunitate se vor putea înscrie pe platforma www.internship.gov.ro, până la data de 5 mai 2023. Fiecare aplicant va trebui să își creeze un profil de candidat, iar o comisie va analiza dosarele și va organiza interviuri în baza cărora se va face selecția viitorilor interni. Candidaturile depuse vor fi evaluate în perioada 8 mai – 23 iunie 2023, rezultatele finale urmând a fi publicate pe 26 iunie 2023.

Cine poate participa la acest program?

Sunt eligibile pentru a participa la program persoanele care:
• au împlinit vârsta de 16 ani, dar nu mai mult de 27 ani;
• au cetățenia română;
• cunosc limba română, scris și vorbit;
• au capacitate deplină de exercițiu;
• cunosc cel puțin o limbă străină de circulație internațională;
• au cunoștințe în domeniul IT;
• nu sunt active pe piața muncii;
• nu au absolvit Programul Oficial de Internship al Guvernului României;
• îndeplinesc condițiile specifice prevăzute în fișa de internship a postului pentru care aplică;
• îndeplinesc condițiile generale prevăzute de Legea nr. 176/2018 privind internshipul, cu modificările și completările ulterioare.

Ce presupune internship-ul?

„Programul Oficial de Internship facilitează cunoașterea de către stagiari a specificului activității Guvernului României, prin intermediul unor experiențe de lucru în cadrul ministerelor și instituțiilor publice ale administrației publice centrale participante, cu scopul de a le dezvolta abilitățile practice și competențele profesionale. Toate datele referitoare la procesul de înscriere și admitere se regăsesc pe platforma www.internship.gov.ro, au anunțat reprezentanții Guvernului României.