Oltchim nu merită soarta „înecatului la mal”


După mai bine de doi ani de cădere în gol, în primele trei luni din acest an, Oltchim Rm.Vâlcea a reuşit o performanţă excepţională: pierderile faţă de perioada similară a anului 2010 au fost reduse de 20 de ori. Saltul spectaculos la care puţini dintre cei preocupaţi de soarta acestui com­bi­nat chimic se mai aşteptau s-a pro­dus pe fondul dublării afacerilor sale, respectiv de la 139,92 milioane lei în primul trimestru al anului trecut, la 464,69 milioane lei în perioada ia­nuarie – martie 2011.

Să nu uităm, însă, că aceste rezul­tate au fost obţinute în condiţiile în care Oltchim a continuat să treacă prin aceeaşi criză îndelungată de eti­lenă şi propilenă, materii prime de bază fără de care nu se poate vorbi de men­ţi­nerea în viaţă a companiei. Tocmai de aceea trebuie scos în evidenţă mana­gementul de mare supleţe profesio­nală al echipei condusă de dr. ing. Cons­tantin Roibu care a reuşit să se plie­ze la alte surse alternative de apro­vizionare a materiilor prime al căror robinet de la ARPECHIM Piteşti a fost închis încă din noiembrie 2008.

Sigur, nu este la îndemâna oricui ca, în condiţiile vitrege sus-amintite să poţi revigora producţia şi să urci indi­cele de exploatare a instalaţiilor de pe Platforma industrială Rm.Vâlcea de la 35% din totalul capacităţii la 57% cât s-a înregistrat în perioada expirată din acest an. Este, deci, o demonstraţie clară că OLTCHIM poate redeveni cu uşurinţă ceea ce a fost cândva dacă şi numai dacă este cu adevărat sprijinit să-şi asigure materiile prime cu forţe pro­prii prin preluarea instalaţiilor pe­tro­chimice de la Piteşti. Atunci când se va întâmpla acest lucru, OLTCHIM va reuşi pe deplin să atingă indicii de co­taţie doriţi şi, în consecinţă, să se des­chi­­dă perspectiva unei privatizări reu­şi­te. Cea mai elocventă dovadă a dat-o saltul de aproape 2 ori a preţului înre­gis­trat consecutiv de o lună şi jumă­tate în listarea pe Bursă.

Reevaluând toţi aceşti paşi făcuţi de la începutul anului şi până în pre­zent, s-ar părea, după unii speculatori mult prea grăbiţi, că OLTCHIM a ajuns la linia de start a privatizării. Nimic mai fals şi mai păgubos pentru acţionarul majoritar, adică pentru statul român care deţine 54,79% din acţiuni. Tocmai de aceea, este surprinzătoare decizia Guvernului confirmată prin scrisoarea de intenţie la noul acord FMI de a por­ni motoarele privatizării înainte ca OLTCHIM să fie integrat în holding-ul extrem de necesar cu rafinăria şi cu celelalte instalaţii petrochimice de la Piteşti.

Cu excepţia acţionarului minoritar care, de doi ani fără întrerupere, se bate cu cerbicie pentru devalizarea com­binatului vâlcean cu intenţia – de alt­fel, clar exprimată de a-l prelua „facil şi ieftin” – nimeni nu poate fi de acord cu privatizarea în grabă şi în condiţii de ineficienţă financiară a OLTCHIM.

Spunea cu deplin temei directorul general Constantin Roibu, într-un co­mu­­nicat de presă, lansat cu câteva zile în urmă, că „întregul proces de pri­vatizare trebuie să se bazeze pe expe­rienţa acumulată de-a lungul tim­pu­lui”. Nimic mai adevărat ! Înainte de a fi scos la mezat, OLTCHIM trebuie adus la limanul productiv al anului 2007 când 78% din producţie lua ca­lea exportului către 80 de ţări de pe toate continentele, din Europa şi America de Nord, până în Asia – Pacific şi Africa.

Înainte de a se grăbi privatizarea OLTCHIM prin interpretarea eronată, cu sluj de servitor credincios, a unei recomandări a FMI, Guvernul are obli­gaţia patriotică (trist că acest cuvânt a ajuns în desuetudine!) de a recrea mai întâi lanţul tehnologic dintre materii prime şi produse finite, lucru pe deplin posibil într-o perioadă de cel mult un an de zile.

OLTCHIM nu este piatra de moară din casa economiei naţionale. Cu încă puţin efort financiar şi cu o prealabilă pregătire, acest combinat poate şi tre­buie să ajungă prin privatizare o afa­cere de mare succes. Or, grăbind, fără o minimă strategie, procesul de pri­va­ti­zare, se va întâmpla exact ceea ce se petrece în astfel de cazuri: OLT­CHIM-ul va avea soarta „înecatului la mal” …

Dr. ing. Ion CÎLEA

preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea