O nouă Românie Rurală pentru tineri


Sâmbătă, 11 iunie 2011, a avut loc ședința Biroului Permanent Națio­nal al Tineretului Național Liberal. În cadrul acesteia, au fost prioritizate proiectele care se vor desfășura în cei doi ani de mandat al acestui for, ales recent la Congresul din 7 mai 2011.

Reprezentanții tinerilor liberali au considerat Programul ”TNL în mediul rural” una dintre cele mai importante ințiative și au hotarât ca activitățile propuse în cadrul acestuia să încea­pă neîntârziat. În acest sens, Biroul Permanent Național al TNL, a adop­tat următoarea rezoluție: O nouă Ro­mânie Rurală pentru tineri.

Lansat ca o nouă fumigenă des­tinată să mascheze impotența ­ad­mi­nistrativă și corupția guvernării portocalii, proiectul de reorganizare administrativ-teritorială a României dovedește încă o dată incapacitatea președintelui Băsescu de a înțelege ce se întâmplă în România reală. Acea Românie care, în urmă cu doar câțiva ani, era „poporul la care ne întoarcem” este acum ”o adunătură de leneși” care nu înțelege viziunea mărețului conducător.

Grăbiți să răspundă la semnul lansat de președintele țării, guvernul și majoritatea forțată din Parlamentul României se pregătesc să arunce țara într-un haos administrativ și or­ga­nizatoric. Singura motivație pentru acest proiect este de ordin electoral, șansa lor de a rămâne la putere în 2012 fiind legată, inevitabil, de aruncarea României în haos.

Câteva sute de aleși locali libe­rali, membri ai TNL, au fost prezenți astăzi la lansarea Viziunii Uniunii Social Liberale pentru Administrația Publică și Dezvoltarea Regională. Tinerii liberali au avut ocazia să ia parte la prezentarea primului pro­gram coerent privind administrația publică, bazat pe nevoile reale ale României și ale românilor.

Noi, tinerii liberali, considerăm că unul dintre pilonii reformei adminis­trației publice din România este planul de relansare și transformare a României Rurale, în care trăiesc mai bine de jumătate dintre cetățeni, într-un mediu atractiv pentru tineri. Cre­dem cu tărie că revenirea tinerilor într-un mediu rural care să-i atragă și să-i motiveze este una dintre marile șanse pe care România nu are voie să le rateze.

Fideli crezului nostru, lansăm astăzi un program național major denumit „TNL în mediul rural”. Iniția­tivă unică în mediul politic românesc, proiectul nostru își propune să abordeze într-un mod pragmatic și realist, problemele tinerilor din mediul rural. Nesiguranța, sărăcia și lipsa de speranță cu care se confruntă astăzi această importantă componentă a societății românești trebuie să dis­pară. Nu prin vorbe sau acțiuni visate peste noapte de un președinte rupt de realitate, ci prin politici publice coerente și viabile.

În scurt timp, programul ”TNL în mediul rural”, se va concretiza într-o serie de proiecte, menite să reducă de­calajul semnificativ existent în ­România între mediul rural și cel urban. Suntem pregătiți să demons­trăm că România Rurală are viitor și că acesta poate fi așa cum ni-l dorim.