O nouă propunere legislativă „marca” Rădulescu


radulescu_costi2Deputatul vâlcean Constantin Rădulescu a înaintat o nouă propunere legislativă în legătură cu modificarea alin. (2) al art. 4 din Legea recunoștinței față de eroii martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987, nr. 341/2004.

«În anul 2010, valoarea salariului mediu brut aprobat prin Legea nr. 12/2010 a bugetului  asigurărilor sociale de stat pe anul 2010, a fost de 1836 lei.

Prin Legea 287/2010 a bugetului asigurărilor sociale de stat  pentru anul 2011, nu se mai regăsește indicatorul „salariu mediu brut”, ci „câștig salarial mediu brut”, indicator care nu este prevăzut în Legea nr. 341/2004.

Întrucât nu se mai regăsește noțiunea de „salariu mediu brut”, indemnizațiile acordate în baza Legii 341/2004 au fost plafonate la nivelul salariului mediu brut prevăzut prin Legea 12/2010, respectiv 1836 lei.

Această situație a generat o serie de nemulțumiri din partea persoanelor beneficiare a Legii 341/2004, ce au fost soluționate favorabil pentru aceștia de către instanțele de judecată.

În acest sens, se impune adoptarea modificării alin. (2) al art. 4 din Legea 341/2004, pentru că este necesară o concordanță cu dispozițiile legii bugetului asigurărilor sociale de stat, în sensul înlocuirii sintagmei „salariu mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat”, cu sintagma „câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat”», declară deputatul Constantin Rădulescu.