Nu trimiteți dascălii în șomaj tehnic! Inspectoratul Școlar Vâlcea promite reluarea activității suspendate


Prin intermediul unui comunicat de presă dat publicității astăzi, 29 aprilie 2020, Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea a transmis următoarele:
„Ministerul Educației și Cercetării a decis continuarea studiilor pentru finalizarea anului școlar 2019-2020, având în vedere două linii directoare:
1.Siguranța stării de sănătate a tuturor celor implicați – elevi, cadre didactice, personal din școli, familiile acestora;
2.Interesul educațional al copiilor, inclusiv din perspectiva continuității parcursului școlar.
Pe baza acestei decizii, Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea prezintă următoarele principii cu aplicabilitate imediată:
• reluarea și continuarea învățării asistată de tehnologie/on-line până la data de 12 iunie, conform structurii anului școlar;
• pentru preșcolarii/elevii din medii dezavantajate se vor realiza planuri de recuperare și planuri remediale;
• suspendarea tezelor, mediile fiind încheiate cu minimum două calificative/note;
• organizarea unităților de învățământ în vederea revenirii elevilor din clasele terminale, în condiții de siguranță, pentru pregătirea examenelor naționale;
• înscrierile la clasa pregătitoare și la grădiniță se vor realiza on-line, după un calendar stabilit de MEC;
• evaluarea psihosomatică a copiilor va fi înlocuită cu declarație pe proprie răspundere a părinților/tutorilor legali și o fișă completată de grădinița pe care au frecventat-o;
• examenele naționale se vor susține respectând programele prevăzute de OMEC nr.4115/10.04.2020 (fără materia din semestrul al II-lea);
• examenele de titularizare și pentru definitivare în învățământ, precum și pentru obținerea gradelor didactice se vor organiza după calendarul comunicat de MEC”.