Noi eforturi de salvare a Clinicii de Recuperare din Călimăneşti


Autorităţile judeţene, mai precis reprezentanţii Consiliului Judeţean Vâlcea, au mai făcut un demers pentru salvarea Clinicii balneofizioterapeutice şi de Recuperare Medicală din Căli­mă­neşti. Zilele trecute, conducerea CJ Vâlcea a prezentat, din nou, la Bucu­reşti, situaţia exactă a imobilului, clă­dire ce din 2007 a revenit proprietarilor de drept. Preşedintele CJ Vâlcea, Ion Cîlea, a solicitat Guvernului alocarea sumei de 3.870.000 lei din fondul de re­zervă în vederea achiziţionării clă­di­rii, dar şi a terenului aferent. În tot acest timp, Clinica funcţionează la capa­ci­ta­tea maximă, iar solicitările sunt înre­gis­trate pentru tot anul. E o unitate fai­moa­să, o unitate medicală căutată de români din toate colţurile ţării, dar şi din-afară şi asta chiar dacă se con­fruntă cu adevărate probleme. „Printre priorităţile oraşului, pe lista mea de primar, se află şi salvarea Clinicii de Recuperare. Am inclus-o pe listă deoarece cred că sunt soluţii ce pot duce la salvarea unităţii, la moderni­za­rea acesteia şi dăinuirea ei. Situaţia trebuie însă atent analizată, trebuie consultaţi specialişti în domeniu. Voi colabora cu Consiliul Judeţean sau, poate, voi găsi o altă soluţie de a salva Clinica. Îmi iau acest angajament”, a precizat Florinel Cons­tantinescu, pri­ma­­rul din Călimăneşti. Clinica Bal­neofi­ziote­rapeutică a fost înfiinţată la 1 martie 1974, cu statut de secţie exter­nă a Institutului de Balneo­lo­gie – Fizioterapie Bucureşti, până-n aprilie 2000, când institutul s-a desfiin­ţat, iar Clinica a devenit secţie a Spitalului Judeţean de Urgenţă. În 2003 imo­bilul a fost retrocedat proprietarilor, iar în 2007 a revenit acestora prin de­ci­zie judecătorească definitivă şi irevo­ca­bilă. Tot atunci, CJ Vâlcea a încheiat un contract de închiriere a clădirii, pro­pu­nându-şi să o achiziţioneze cu tim­pul. S-a lovit însă de foarte multe pie­dici, ce nu au fost îndepărtate nici azi.