Moş Nicolae a adus noua lege a uceniciei


„Într-un context economic dificil, prin noua lege a uceniciei, Ministerul Muncii îşi propune să îi ajute pe tinerii şi muncitorii nevoiţi să îşi schimbe profesia sau să se angajeze”, este de părere deputatul PDL Samoil Vîlcu.

Guvernul a aprobat, pe 6 decem­brie, Hotărârea pentru modificarea şi comple­ta­rea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.279/2005, privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 234/2006.

„Noua legea a uceniciei aduce avantaje angajatorilor. După vechea lege, aceştia erau obligaţi să deţină autorizaţii speciale ca să încheie astfel de contracte, iar maiştrii să fie atestaţi, dar acum prin simplificarea procedurilor, coordonatorul ucenicului nu trebuie să mai asigure masa şi cazarea acestuia. Este necesar să aibă experienţă profesională de cel puţin 5 ani în ocupaţia pentru care se organizează programul de ucenicie. Angajatorul va primi pe durata con­tractului 300 de RON pe lună, iar cos­turile care ţin de evaluarea ucenicului sunt suportate de angajator. Evalua­rea va avea loc într-un centru auto­ri­zat cu cel puţin 45 de zile înainte de data încetării contractului. Prin con­trac­tul de ucenicie, angajatul poate ob­ţine un loc de muncă, cu o durată între un an şi 3 ani de zile, iar peri­oada de probă la care poate fi supus ucenicul, nu poate fi mai mare de 30 de zile”, a precizat parlamentarul PDL.