Sfatul înţelepţilor


vladoiu_aurel3• deputatul Vlădoiu a propus ca, pe lângă Prefectură, să fie reconstituit acest for

Deputatul PSD Aurel Vlădoiu a participat, săptămâna trecută, la inaugurarea galeriei prefecţilor, proiect iniţiat, aşa cum se ştie, de Petre Ungureanu. Parlamentarul a fost prezent la Statuia Indepen­den­ţei, din Râmnicu Vâlcea, făcând parte din delegaţia PSD care a depus o coroană de flori în cinstea eroilor neamului nostru. Apoi, Aurel Vlădoiu, prefect al judeţului în perioada Gu­ver­nului Năstase, a dat curs invitaţiei lansată de Petre Ungureanu. „Am apre­ciat iniţiativa amenajării unei galerii a prefecţilor şi am reamintit faptul că, în perioada în care am con­dus Prefectura, am scos primul vo­lum – „Istoria Prefecţilor”. M-am bu­cu­rat când actualul şef al instituţiei a promis că va scoate al doilea volum al acestei importante cărţi şi, nu în ultimul rând, am sugerat să se re­constituie „sfatul înţelepţilor” pe lân­gă Instituţia Prefectului. Cât timp am fost prefect, eu am constituit acest sfat, format din minţile luminate ale acestui judeţ, profesori universitari, oa­meni de cultură, specialişti pe di­ver­se domenii de activitate. Când luam decizii foarte importante, mă con­sultam cu ei şi, zic eu, am pro­ce­dat foarte bine. L-am sfătuit să pro­ce­deze la fel pe actualul prefect. De ase­menea, am reamintit că, în anul 2004, am creat un eveniment pe care l-am intitulat «Vâlceanul anului». În cadrul acestei manifestări, am pre­miat personalităţile importante ale ju­de­ţului, din diverse domenii de acti­vi­tate. Pentru «cultură-literatură», i-am recunoscut meritele deosebite scrii­to­rului Dinu Săraru. Pentru «mece­nat», l-am premiat pe guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, un om care a ajutat foarte mult România, judeţul Vâlcea, un om care a sprijinit inclusiv bisericile şi mănăstirile din judeţul nostru. Pentru «cultură-religie», l-am premiat pe Prea Sfinţitul Gherasim Cristea, episcopul Râmnicului. În ceea ce priveşte industria, economia, premiul «Vâlceanul anului» i-a reve­nit atunci directorului general de la Oltchim, dr. ing. Constantin Roibu”, a precizat deputatul Vlădoiu. Parla­men­­tarul a adăugat că, tot în peri­oada respectivă, premii şi distincţii au mai primit: Î.P.S. Bartolomeu Anania, Mitropolitul Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureșului, originar din Glăvile, profesorul Nicolae Popa, preşe­din­tele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justi­ţie, Aurelian Bondrea, care a înfiinţat sucursala de la Vâlcea a Universităţii „Spiru Haret”, Lazăr Comănescu, am­ba­sadorul României la Berlin, regre­tatul rector al Universităţii Ro­mâno-Americane, Ion Smedescu şi Ion Antonescu, ministru secretar de stat la Culte.