„MISIUNE ÎN VIITOR” LA ŞCOALA MĂGURA – MIHĂEŞTI


Am primit la redacție o adresă conform căreia în localitatea Mihăești se derulează un important proiect, cu finanțare europeană, privind un schimb de experiență. Redăm mai jos o parte din adresă:

„În toamna anului 2011, o echipă de profesori de la Şcoala Măgura a început odiseea unui proiect internaţional, care este acum în curs de derulare şi care va continua pe parcursul a doi ani (2012 – 2014). Proiectul multilateral Co­menius se numeşte „Misiune în viitor – În căutarea sustenabilităţii”. Pro­iec­tele multilaterale Comenius implică cooperarea între şcoli din diverse ţări UE. Rezultatele colaborării sunt: schimbul de experienţă, cunoaşterea altor cul­turi europene, colaborarea între şcoli în cadrul unor anumite teme stabilite de comun acord. Aceste parteneriate sunt finanţate din fonduri UE prin inter­mediul ANPCDEFP (Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei si Formării Profesionale). Găsirea partenerilor pentru un asemenea proiect nu a fost o muncă uşoară, dar în urma vizitei pregăti­toa­re organizate în Turcia, la Silivri – Istanbul, în ianuarie 2012, vizită finanţată de ANPCDEFP şi de CE în cadrul Programului de Învățare pe Tot Parcursul Vieţii, cele 11 şcoli participante (din România, Turcia, Polonia, Italia, Leto­nia, Grecia, Olanda, Germania, Portugalia, Marea Britanie şi Franţa) au ajuns la un numitor comun. Sfârșitul discuţiilor a adus un plan de activitate, întins pe parcursul a doi ani, cu activităţi şi teme pentru fiecare lună. Spre exem­plu, în luna septembrie 2012, elevii din cele 11 ţări partenere au organi­zat un „colţ Comenius” în şcolile respective şi au prezentat în PowerPoint ţara, zona şi şcoala lor. Proiectul „Misiune în viitor” are ca punct de interes comun sus­tenabilitatea globală. Ce anume trebuie să înţeleagă elevii prin acest ter­men? Sustenabilitatea reprezintă capabilitatea de a satisface toate nevoile populaţiei fără a dăuna în mod ireversibil resurselor naturale, lăsându-le astfel şi la dispoziţia generaţiilor viitoare. De-a lungul celor doi ani sunt programate şase vizite internaţionale (în Germania, Grecia, Marea Britanie, Italia, Olanda si Turcia). Parteneriatul Comenius va fi deschis oficial în prima vizită care va avea loc în Syke (Bremen), Germania între 12 – 14 noiembrie 2012. Cu acest prilej, elevii vor construi un aragaz solar, vor vizita o uzină de reciclare, vor pre­zen­ta (în limba engleză) rezultatul muncii lor, vor face excursii, vor lua parte la ateliere şi, împreună cu profesorii lor, vor alege un logo pentru „Misiune în vii­tor”. Echipa care reprezintă România în această „misiune” este alcătuită dintr-un grup de 25 de elevi de la Şcoala Măgura şi o echipă de profesori din care fac parte doamna director, Lupșoiu Camelia, Stăncuţ Ioana (coordonatorul pro­iectului), Bălan Lăcrămioara, Andronoiu Ştefănică, Ciulei Monica şi Nălbi­toru Alexandru”.