OTPDL Vâlcea a lansat proiectul EU român în EuROpa!


Te simţi european? Ce crezi că a câştigat România prin Europa? Dar Europa prin România? Ce înseamnă tânăr în Europa? Dacă ai între 18-35 de ani, explică-ne în maxim 2 pagini cum vezi tu Europa. Fără să dai „copy- paste”, originalitatea ta va fi premiată cu o excursie la Bruxelles la Parla­men­tul European. Răspunsul tău la aceste întrebări este aşteptat îm­pre­ună cu datele de contact pe adresa de email otpdlvalcea@yahoo.com sau la sediul PDL Vâlcea din Str. Carol nr 30, Bl D6, parter, până la data de 10 noiembrie 2012. Detalii la numărul de telefon 0250/739.893.

Organizaţia de Tineret a PDL Vâl­cea, alături de europarlamentarul Marian-Jean Marinescu, lansează aceas­tă provocare tineretului din jude­ţul Vâlcea. În contextul unei perioade cu majore tulburări sociale cauzate de criza economică, urmată de crize poli­­tice și sociale, sentimentul european trebuie cultivat poate mai mult ca ori­când. Valorile europene, principiile pe care s-a clădit Uniunea Europeană, trebuie promovate tinerei generații pentru a nu acumula doar aspectele ne­ga­tive generate de aceste crize. Cetățean european nu devii, cetățean european te formezi. Tinerii din Româ­nia trebuie să înţeleagă necesitatea integrării noastre în familia europeană.

Astfel, tineretul democrat liberal de­rulează o campanie de informare și sen­sibilizare a tinerilor cu privire la va­lo­rile europene, astfel încât aceștia să conști­entizeze importanța faptului că România este stat membru al familiei europene.

„Tinerii sunt cei care trebuie să se comporte ca niște cetățeni europeni, astfel încât să ne putem integra cu adevărat şi să avem pretenţia de a fi priviţi cu demnitate în Europa.

Toţi cei care vor participa la acest concurs vor fi invitaţi la jumătatea lunii noiembrie să participe la o dezbatere despre Uniunea Europeană, unde in­vitatul de onoare va fi europarla­men­ta­rul Marian-Jean Marinescu. Tot atunci vom afla şi cine sunt cei trei câştigă­tori, care, alături de domnia sa, vor avea ocazia să viziteze sediul Parla­mentului European aflat la Bruxelles și să se familiarizeze cu modul de func­ționare al instituției”, a declarat Alina Lupu, preşedinte al OTPDL Vâlcea.