Martie, luna subvenţiei la APIA


• de la 1 martie, fermierii sunt aşteptaţi la centrele Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) pentru a depune cererile de subvenţie în agricultură

Campania de înregistrare a cererilor de sprijin pe unitatea de suprafaţă pentru anul 2012 se desfăşoa­ră în perioada 1 martie – 15 mai. Sloganul campaniei din anul acesta este „Lucrezi terenul, depui cerere, pri­meşti fonduri europene şi naţionale, APIA te aş­teaptă!”. În perioada 15 mai – 11 iunie se mai pri­mesc ce­reri cu penalităţi de 1% pentru fiecare zi de întâr­ziere.

După întâlniri cu toţi primarii, secretarii şi agenţii agricoli din judeţ, ocazie cu care s-au discutat relaţiile ce trebuie promovate între fermieri, consiliile locale şi APIA, direc­torul Agenţiei spune că a prezentat condiţiile de eligibilitate pentru acordarea subvenţiilor atât în sectorul vegetal, cât şi în sectorul zootehnic, documentele ce trebuie prezen­tate de către fermier la depunerea cererilor şi modul în care primăriile vor elibera adeverinţele în conformitate cu Registrul Agricol, privind suprafeţele exploatate de către fermier şi efectivul de animale deţinut: „Pentru a beneficia de subvenţii, solicitanţii trebuie să fie înscrişi în Registrul fermelor, să exploateze un teren cu o suprafaţă de cel puţin un hectar, să declare toate parcelele agricole. În 2011, au fost accesate 32.610 de cereri, pentru o suprafaţă agricolă de 250.000 de hectare. Valoarea subvenţiei acordate a fost de 91,45 euro/hectar din fondurile europene şi 32,42 euro/hectar din bugetul naţional”, explică Adrian Pintea.