Înființarea de perdele forestiere cu fonduri europene


Un comunicat oficial de presă anunţă că beneficiarii Măsurii 221 – „Prima împădurire a terenurilor agricole”, din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), pot primi finanţare nerambursabilă pentru înființarea de perdele forestiere cu rol de protecţie.

Investiţiile de acest tip se aplică pe suprafețele de teren agricol, de cel puțin 0,5 hectare, pe care se înființează plantația forestieră. Important de reținut este faptul că pădurea trebuie păstrată până la atingerea vârstei exploatabilității, aceasta putând ajunge și la 40 de ani.

„Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (APDRP) acordă în primul an sprijinul financiar pentru înființarea plantației, pentru lucrări de întreținere, dar şi compensații pentru pierderea de venit. În anii doi, trei, patru şi cinci, beneficiarul va primi fonduri nerambursabile numai pentru lucrările de întreținere și pentru compensațiile de pierdere a venitului. După trecerea celui de-al cincilea an de la înfiinţarea pădurii, beneficiarul va continua să primească numai compensațiile de pierdere a venitului pentru încă zece ani.

În urma realizării acestor perdele forestiere vom avea pe viitor mai multe zone protejate de zăpadă viscolită, evitând în mare parte evenimentele dramatice produse în acest an. Totodată, perdelele forestiere sunt utile atât în iernile cu viscole puternice, cât și în timpul verilor, culturile fiind astfel apărate de vânturile uscate. Pentru pierderea de venit agricol sunt oferite prime compensatorii, diferențiate în funcție de tipul beneficiarilor. Aceștia se împart în „fermieri” și „alți deținători de terenuri agricole” (non – fermieri). Compensațiile se acordă pe o perioadă de 15 ani începând cu anul înființării plantației forestiere, fiind reprezentate de sume standard, exprimate în euro pe an şi pe hectar. Astfel, se acordă 80% pe an și pe hectar pentru fermieri şi 50% din nivelul primei compensatorii pentru pierderea de venit agricol acordată fermierilor, pe an şi pe hectar, pentru non-fermieri. Cei 80% înseamnă 209,5 euro + PD, unde PD reprezintă plata directă pe suprafața acordată în cadrul schemei de plată implementată în anul de campanie.

De exemplu, pe o perioadă de 5 ani, pentru un hectar de teren agricol la câmpie, un fermier poate să primească 6.140 euro, fonduri nerambursabile. Această sumă este compusă din 1.330 euro prima de înființare a plantației, plus 1.336 euro pentru lucrările de întreținere, la care se vor adăuga 3.474 euro compensațiile de pierdere a venitului.

Aceste compensații pentru pierderea de venit sunt actualizate pe perioada de implementare a proiectului, în conformitate cu modificările Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR). Sumele pentru întreținerea plantațiilor pe o perioadă de până la 5 ani și cele pentru compensarea pierderilor de venit agricol, vor fi acoperite în proporție de 100% din fonduri publice.

Perdelele forestiere de protecție sunt formațiuni păduroase cu lungimi diferite şi lățimi relativ înguste, amplasate la o anumită distanță față de un obiectiv, cu scopul de a-l proteja împotriva unor factori naturali dăunători. Astfel, perdelele forestiere ajută la protecţia terenurilor agricole contra factorilor climatici dăunători și pentru ameliorarea condițiilor climaterice din perimetrul apărat, la protecția căilor de comunicație și de transport, în special împotriva înzăpezirilor. De asemenea, sunt utilizate pentru protejarea digurilor și a malurilor contra curenților, viiturilor, gheții, dar şi pentru protejarea localităților și a diverselor obiective economice și sociale.

În accepțiunea acestei Măsuri, „pădure” reprezintă o suprafață de teren acoperită cu arbori a căror înălțime este de cel puțin 5 m la maturitate și a cărei consistență, exprimată prin indicele de acoperire, este de minimum 10%. În privința perdelelor de protecție, acestea trebuie să aibă o lățime de cel puțin 20 m. Ponderea pădurilor în suprafaţa totală a României este de 26,8% faţă de media europeană de aproximativ 32%. În ţara noastră, suprafaţa de pădure care ar reveni fiecărui locuitor, este de 0,28 hectare, fiind cu puţin sub media euro­peană, de 0,32 hectare. Pentru spaţiul geografic românesc, 35% de suprafață de pădure ar reprezenta valoarea optimă, pentru asigurarea echilibrului ecologic, pe termen mediu. Suprafaţa de pădure şi alte terenuri acoperite de vegetaţie forestieră ocupă 6,7 milioane de hectare (conform raportărilor INS din 2006). În perioada 2007-2013, prin contribuţia Măsurii 221, se doreşte creşterea acestei suprafeţe cu 1,32%”, sună textul comunicatului menţionat.