Marți dimineață, la Camera de Comerț și Industrie, totul despre HG 807/2014


Camera de Comerț și Industrie Vâlcea organizează marți 11 septembrie a.c., ora 11:30, la sediul din str. Regina Maria nr. 7, o masă rotunda de prezentare a Hotărârii Guvernului (HG) nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, prin HG nr. 476/2018 publicată în Monitorul Oficial nr. 580/09 iulie 2018. Sunt invitate societățile comerciale care activează în județul Vâlcea.
Obiectivul schemei de ajutor de stat instituite prin HG nr. 807/2014, cu modificările şi completările ulterioare, îl reprezintă dezvoltarea regională prin sprijinirea investiţiilor de mare anvergură, cu importante efecte în economie, orientate spre sectoarele de activitate de vârf. Se acordă sume sub formă de granturi, de la bugetul de stat, pentru cheltuieli eligibile de natura activelor corporale şi necorporale, precum şi pentru cele legate de închirierea construcţiilor aferente investiţiei iniţiale. Pot solicita ajutor de stat în baza acestei scheme întreprinderile nou înfiinţate sau întreprinderi în activitate, atât IMM-uri, cât şi întreprinderi mari, cu personalitate juridică, înfiinţate conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Principalele modificări aduse HG nr. 807/2014 sunt: valoarea minimă a investiţiei s-a diminuat la 13,5 milioane lei (aprox. 3 milioane euro); bugetul mediu anual al schemei este de 638 milioane lei, respective echivalentul a 145 milioane euro; operatorul economic poate demara proiectul de investiţii după depunerea cererii de acord pentru finanţare; cererile de acord pentru finanţare se depun în sesiune continuă până la epuizarea bugetului anual.
La întâlnire, participă reprezentanți ai DGRFP Craiova, Serviciul Ajutor de Stat, Practici Neloiale și Prețuri Reglementate.