Maia, ca o Galatee emancipată


coperta_cd_aiaxRadio Ro­mânia Cultural a difuzat un spectacol în pre­mieră al unui autor grec legat de ţara noastră. Spec­tacolul a fost reluat și de Radio România Interna­țional. Hristos Ziatas (n. 1937), trăi­tor în România în anii războ­iului civil din Grecia până în 1975, este autorul monologului dra­­matic „Aiax”, pornind de la o idee a lui Eugene O’Neill din piesa scurtă „Înaintea gustării de dimineaţă”.

O’Neill este numai ideea de bază, fiindcă piesa este plină de simboluri ale Olimpului (spicele lui Herodot) şi mai ales de actua­lizări (absentul Alfred ne este pre­zentat în faţa computerului). Zia­tas fiind mai întâi poet, mono­logul dramatic este presărat de poeme despre soarta geniului şi chiar de un vers din „Scrisoarea I” de Eminescu.

De ce „Aiax”? Trimiterea este transparentă, la regele din Sa­lamina, făcut celebru de tragedia omonimă a lui Sofocle, care îşi ratează vocaţia (de militar) şi alege să se sinucidă. La fel face şi Alfred, scriitorul de geniu nere­cunoscut de contemporani, în piesa lui Ziatas.

„Aiax” este un text erudit, care pune fără îndoială şi probleme de traducere subtilă, rezolvate de Olga Aravandinos şi Ion Andreiţă. Piesa este pentru prima dată montată la noi, în regia artistică a lui Vasile Manta şi adaptarea radiofonică a lui Costin Tuchilă.

Nu sunt puţini cei care s-au întrebat cum ar arăta pe scenă „Aiax” de Hristos Ziatas. La Tea­trul radio­fonic, monologul de aproa­pe o oră şi 30 de minute, îi prile­juieşte interpretei Maia Mor­genstern trecerea prin multi­ple stări, vârste şi personalităţi, fără a scădea niciun moment tensiu­nea dramatică. Fiindcă în piesă se face aluzie la mitul lui Pygma­lion şi Galateea, am privit-o pe protago­nistă, în viziunea Maiei Morgenstern, ca o Galatee eman­cipată, însetată să răzbune moartea iubitului. „Aiax” este un spectacol în care Maia Morgens­tern este o lume întreagă.