Luni, ȘEDINȚĂ ORDINARĂ la Consiliul Județean Vâlcea


Aleșii județului bifează cea de-a 14-a întâlnire din 2020 pentru a dezbate: aprobarea procesului – verbal al ședinței extraordinare a CJ Vâlcea din data de 21 august 2020, Informare privind activitatea desfășurată de Președintele CJ Vâlcea, de la ultima ședință ordinară și până în prezent, Informare privind eficiența activității desfășurate de lucrătorii IPJ Vâlcea, în T II 2020, Informare referitoare la raportul administratorilor privind gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță a RAJDP Vâlcea pentru S I 2020.
De asemenea, se vor mai dezbate: Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției Bugetului propriu al Județului Vâlcea și a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, la data de 30 iunie 2020, Proiect de hotărâre privind rectificarea Anexei nr.1 la Hotărârea CJ Vâlcea nr.6 din 31 ianuarie 2020, cu modificările și completările ulterioare,  Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului propriu al județului Vâlcea și a Listei obiectivelor de investiții ale CJ Vâlcea, precum și a bugetului SJU Vâlcea, pe anul 2020, Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Vâlcea prin CJ Vâlcea cu Municipiul Râmnicu Vâlcea prin CL al Municipiului Râmnicu Vâlcea, în vederea susținerii sportului de performanță în cadrul competițiilor sportive derulate de „Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea”, precum și aprobarea modelului-cadru al contractului de asociere, Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Muzeului Memorial „Nicolae Bălcescu”, Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr.1 la Hotărârea CJ Vâlcea nr.228 din 23 decembrie 2019, privind taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor în domeniul construcțiilor din competenta de autorizare a CJ Vâlcea, pe anul 2020, Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului de Psihiatrie Drăgoești, Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea,  Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.9 la Hotărârea CJ Vâlcea nr.228/23.12.2019, care cuprinde taxele și tarifele privind unele servicii efectuate de Teatrul Anton Pann Râmnicu Vâlcea în anul 2020,mProiect de hotărâre privind aprobarea alocării de finanțare nerambursabila de la bugetul propriu al Județului Vâlcea, pentru programele, proiectele și acțiunile organizate de unitățile de cult din județul Vâlcea, aparținând cultelor religioase recunoscute din România – domeniul „Culte”.

 

Ce se mai află pe ordinea de zi?

 

În partea de final, agenda dezbaterilor de luni cuprinde:  Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Întărirea capacității DGASPC Vâlcea de gestionare a crizei sanitare COVID-19” și a Acordului de parteneriat, Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Întărirea capacității Spitalului de Psihiatrie Drăgoești de gestionare a crizei sanitare COVID-19” și a Acordului de parteneriat, Proiect de hotărâre privind „Sprijinirea UAT județul Vâlcea în elaborarea documentațiilor tehnico-economice: fazele SF și PT pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 676 Cerna (DJ 665) – Rugetu – Slătioara – Mogești – Gorunești – Stroești – Pojogi Cerna – Copăceni – Bondoci – Broșteni – Lăpușata – Mijați – Romanești – Roșiile – Nenciulești – Țepești – Tetoiu – Gârlogani – Chirculești – Irimești (DJ643), km 0+000-74+450 și DJ 676 B Glăvile (DJ 677A) – Voiculeasa – Olteanca – Chiricești – Lăpușata (DJ 676), km 14+402-17+002” și a cheltuielilor legate de implementarea acestuia, Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Sprijinirea UAT județul Vâlcea în elaborarea documentațiilor tehnico-economice: fazele Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și Proiect Tehnic, pentru obiectivul de investiții: „Restaurarea, dotarea și punerea în valoare a Ansamblului Culei Duca” și a cheltuielilor legate de implementarea acestuia, Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită, a unui spațiu aflat în domeniul public al Județului Vâlcea, Asociației Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir” – Sucursala Râmnicu Vâlcea, Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare al CL al Municipiului Râmnicu Vâlcea, asupra imobilului – teren în suprafață de 9.635 mp situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Calea lui Traian nr.201, județul Vâlcea, care aparține domeniului public al județului Vâlcea, prin renunțarea CL al Municipiului Râmnicu Vâlcea la acest drept, Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării valorii de inventar a unui bun imobil, aflat în domeniul public al Județului Vâlcea, Proiect de hotărâre privind stabilirea normativelor de cheltuieli care privesc dotarea cu mijloace de transport și consumul de carburanți pentru DGASPC Vâlcea, Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere, aprobarea contribuției lunare de întreținere datorată de persoanele vârstnice îngrijite în Centrul de îngrijire bătrâni Cuieni și/sau de susținătorii legali, precum și modalitățile de acoperire a valorii integrale a contribuției lunare de întreținere, Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației Județului Vâlcea pe anul 2018 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților din Județul Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului Județului Vâlcea, Proiect de hotărâre privind modificarea pct.1 la art.1 din Hotărârea CJ Vâlcea nr. 7 din 31 ianuarie 2018, Diverse.