Luni dimineață, o nouă rectificare bugetară pe masa consilierilor județeni


Legislativul își începe săptămâna cu ședința ordinară a lunii noiembrie în cadru căreia se vor dezbate și vota: Aprobarea procesului–verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Vâlcea din data de 31 octombrie 2018, Aprobarea procesului–verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Vâlcea din data de 8 noiembrie 2018, Informare cu privire la activitatea desfășurată de Președintele Consiliului Județean Vâlcea de la ultima ședință ordinară și până în prezent, Informare privind eficiența activității desfășurate de Inspectoratul de Politie Județean Vâlcea în trimestrul III/2018, Proiect de hotărâre privind rectificarea Anexei nr.1, la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 3 din 31 ianuarie 2018, cu modificările și completările ulterioare, Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului propriu al județului Vâlcea și a Listelor obiectivelor de investiții ale Consiliului Județean Vâlcea, precum și a Bugetelor unor instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, pe anul 2018, Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. PRELCET S.A. Râmnicu Vâlcea, pe anul 2018 și estimarea principalilor indicatori economico–financiari pe anii 2019 și 2020, Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției Bugetului propriu al județului Vâlcea, a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii și a Bugetului împrumuturilor interne, la data de 30 septembrie 2018, Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie “Constantin Anastasatu” Mihăești, Proiect de hotărâre privind atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul “Pietrari-Bărbătești-Costești-Bistrița”, operatorului de transport rutier S.C. Antares Transport S.A., Proiect de hotărâre privind atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul “Pietreni-Costești-Bistrița”, operatorului de transport rutier S.C. Antares Transport S.A., Proiect de hotărâre privind atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul “Horezu-Romani-Tomșani-Bistrița”, operatorului de transport rutier S.C. Antares Transport S.A., Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Colaborare cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în vederea furnizării de informații și servicii de suport pentru IMM-urile din Regiunea Sud-Vest Oltenia, Macroregiunea 4, România, în cadrul Rețelei Enterprise Europe Network, Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării investiției “Bazin de înot în comuna Vlădești” și a Acordului de Parteneriat între Comuna Vlădești și Județul Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării investiției “Complex servicii balneare Vlădești-Vâlcea” și a Acordului de Parteneriat între Județul Vâlcea și Comuna Vlădești, Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Îmbunătățirea infrastructurii de turism în orașul Băile Olănești, județul Vâlcea”, Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului “Îmbunătățirea infrastructurii de turism în orașul Băile Olănești, județul Vâlcea”, Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării și cofinanțării proiectului “TEAM – UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, ID MySMIS 127169, Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 116 din 30 decembrie 2016, Proiect de hotărâre privind aprobarea convenției de parteneriat încheiată între Consiliul Județean Vâlcea-Centrul Național de Informare și Promovare Turistică din Județul Vâlcea și Colegiul Național de Informatică “Matei Basarab” Râmnicu Vâlcea, Proiect de hotărâre privind retransmiterea sectorului de drum DN 7D (Câineni km 0+000-Limita Județul Argeș km 31+360), din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor în domeniul public al Județului Vâlcea, precum și încadrarea acestuia din categoria funcțională a drumurilor de interes național, în categoria funcțională a drumurilor de interes județean, Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului acționarului unic, Județul Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea “CET Govora” S.A. Râmnicu Vâlcea și aprobarea Contractului de mandat al acestuia, Proiect de hotărâre privind desemnarea managerului interimar al Teatrului “Anton Pann” Râmnicu Vâlcea, până la data încheierii contractului de management cu câștigătorul concursului de proiecte de management, Diverse.