Lansarea proiectului: „Renovare energetică a Colegiului Energetic din municipiul Râmnicu Vâlcea”


Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea anunță lansarea proiectului “Renovare energetică a Colegiului Energetic din municipiul Râmnicu Vâlcea”, finanţat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C5 – Valul Renovării.
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Coordonator de investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea în calitate de Beneficiar au semnat Contractul de finanțare nr. 145415/21.12.2022 pentru proiectul “Renovare energetică a Colegiului Energetic din municipiul Râmnicu Vâlcea”.
Obiectivul proiectului îl reprezintă renovarea energetică a clădirii Colegiului Energetic, situat în Strada Sergiu Purece, nr. 10, Municipiul Râmnicu Vâlcea, Județul Vâlcea și echiparea cu 4 stații de încărcare pentru mașinile electrice.
Principalele categorii de lucrări de intervenție propuse sunt: • Lucrări de reabilitare termică a anvelopei; • Lucrări de reabilitare termică a planșeului peste ultimul nivel; • Lucrări de reabilitare termică a fațadei – părții vitrate; • Lucrări de montare a sistemelor alternative de producere energie și înlocuirea sistemului de iluminat fluorescent; • Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum din subsol.
Valoarea totală a proiectului este 19.267.707,71 lei din care:

  • Valoarea eligibilă din PNRR: 16.191.351,02 lei,
  • Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR: 3.076.356,69 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni, conform contractului de finanțare, respectiv  din data de 13.01.2023 până în 13.01.2025.
Cod proiect: C5-B2.1.a-159
Date de contact: Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, Strada General Praporgescu, nr. 14, Județul Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea Telefon: 0250.731.016; Fax: 0250.731.843, Website: www.primariavl.ro, E-mail: primaria@primariavl.ro

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației finanțat din fonduri europene prin
Planul Național de Redresare și Reziliență al României.